Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności

Autorzy: Anna Jasiulewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne innowacja marketing mobilny rynek żywności
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (315-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule w syntetyczny sposób zaprezentowano przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu poświęconej problematyce aplikacji mobilnych jako narzędzia marketingu mobilnego. Celem aplikacyjnym była próba klasyfikacji rodzajów aplikacji mobilnych, które są wykorzystywane przez firmy działające na rynku żywności, z jednoczesnym uwzględnieniem podziału funkcji, jakie te aplikacje mają spełniać dla firmy. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży spożywczej aktywnie wykorzystują różne kategorie aplikacji dostępnych na rynku oraz proponują własne aplikacje w wybranych kategoriach. Wszystkie zidentyfikowane rodzaje własnych i obcych aplikacji marek spełniają funkcję promocyjną, ponadto niektóre z nich mają funkcję sprzedażową lub informacyjną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
2.App Store cathegory definitions, https://mobileroadie.zendesk.com/hc/en-us/articles/201571653-App-Store-Category-Definitions.
3.Bhave K., Jain V., Rou S., Understanding the orientation of GEN Y toward mobile applications and in-app advertising India, „International Journal of Mobile Marketing” 2013, Vol. 8, No. 1.
4.Broeckelmann Ph., Exploring consumers’ reactions towards innovative mobile services, „Qualitative Market Research: An International Journal” 2010, Vol. 13, No. 4.
5.Brzozowska-Woś M., Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
6.Chiem R. et al., The critical success factors for marketing with downloadable applications: lessons learned from selected European countries, „International Journal of Mobile Marketing Association” 2010, Vol. 5, No. 2.
7.Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Marka.
8.Interauci 2014, Komunikat z badań CBOS nr 82, Warszawa 2014, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF.
9.Jasiulewicz A., Aplikacje mobilne jako innowacja marketingowa, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8.
10.Jasiulewicz A., Wiaderny M., Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie promocji marki w opinii respondentów, „Logistyka” 2015, nr 2.
11.Karthikeyan N., Balamurugan T., Mobile marketing: examining the impact of interest, individual attention, problem faced and consumer’s attitude on intention to purchase, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2012, Vol. 3, No. 10
12.MMA updates definition of mobile marketing, http://mmaglobal.com/news/mma-updates-definition-mobile-marketing.
13.Mohd N.M.N., Jayashree S., Hishamuddin I., Maylaysian consumers attitude towards mobile advertising, the role of permissions and its impact on purchase intention: a structural equation modeling approach, „Asian Social Science” 2013, Vol. 9, No. 5.
14.Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius, www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf.
15.Raport Polska.Jest.Mobi.2015, http://jestem.mobi/2015/05/raport-polska-jest-mobi-2015-do-pobrania.
16.Rohm A.J. i in., Brand in hand: A cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing, „Business Horizons” 2012, No. 55.
17.Rudaina O.Y., Factors affecting consumer attitudes towards mobile marketing, „Database Marketing&Customer Strategey Management” 2012, Vol. 19, No. 3.
18.Ruiz-del Olmo F.J., Belmonte-Jiménez A.M., Young people as users of branded applications on mobile devices, „Media Communication Research Journal” 2014, Vol. XXII, No. 43.
19.Scharl A., Dickinger A., Murphy J., Diffusion and success of mobile marketing, „Electronic Commerce Research and Applications” 2005, Vol. 4, Iss. 2.
20.Süleyman B., Attitudes toward mobile marketing tools: A study of Turkish consumers, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2007, Vol. 16, No. 1.
21.Sultan F., Rohm A., Gao T., Factors influencing consumer acceptance of mobile marketing: A two country study of youth markets, „Journal of Interactive Marketing” 2009, Vol. 7. Iss. 2.
22.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2014.
23.Zajkowska M., Perspektywy rozwoju internetu mobilnego w nowym wymiarze komunikacji z konsumentem, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.