Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku

Autorzy: Anita Proszowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: narzędzia marketingowe organizatorzy targów zachowania wystawców targi gospodarcze
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (363-376)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano narzędzia marketingowe stosowane przez organizatorów targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców i rezultaty tych działań oraz prognozy kierunków rozwoju instrumentarium marketingowego tego sektora na przykładzie Hannover Fairs International GmbH. W artykule zawarto również analizę celów wystawców uczestniczących w tych targach, stanowiących deklarację ich oczekiwań w odniesieniu do oferty targowej wystawców. W ramach przeprowadzonego studium przypadku ustalono, że największym zainteresowaniem cieszą się te imprezy targowe, które są rzeczywiście wzorowo zarządzane i dają szerokie możliwości promocyjne ich uczestnikom. Stwierdzono również, że tradycyjne targi gospodarcze, aby przetrwać na dzisiejszym rynku wykorzystują coraz intensywniej w ramach swojej strategii działania nowoczesne formy komunikowania się, takie jak internet, media społecznościowe czy aktywności w świecie wirtualnym i integrują swoje działania z innymi organizatorami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cenker E.M., Public relations, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
2.Dawson B.K., Young L., Tu C., Chongyi F., Co-innovation in networks of resources – A case study in the Chinese exhibition industry, „Industrial Marketing Management” 2014, Vol. 43 (3).
3.Deutsche Messe, http://www.messe.de.
4.Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008.
5.Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
6.Gottlieb U.R., Brown M.R., Drennan J., The influence of service quality and trade show effectiveness on post-show purchase intention, „European Journal of Marketing” 2010, No. 11–12.
7.Hannover Messe 2016, http://www.hannovermesse.de/home.
8.Jin X., Weber K., Bauer T., Relationship quality between exhibitors and organizers: A perspective from Mainland China's exhibition industry, „International Journal of Hospitality Management” 2012, No. 12.
9.Jinlin W., Xiaoqin H., E-commerce and exhibition industry go hand in hand – the ideal combination in new century, „Kybernetes” 2004, No. 33/2.
10.Kellezi J., Trade shows: A strategic marketing tool for global competition, „Procedia Economics and Finance” 2014, No. 9.
11.Kirchgeorg M., Jung K., Klante O., The future of trade shows: insights from a scenario analysis, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2010, Vol. 25/4.
12.Kisiała J., Jurczak R., Poradnik wystawcy, czyli 101 wskazówek dla organizatora: stanowiska konferencyjnego, stoiska targowego, stanowiska degustacji, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
13.Międzynarodowe Targi Łódzkie, http://www.targi.lodz.pl.
14.Polska Izba Przemysłu Targowego: targi w 2014 r. coraz większe, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=44298.
15.Reinhold M., Reinhold S., Schmitz Ch., Exhibitor satisfaction in business-to-business trade shows – Understanding performance patterns from Vavra’s Importnce Grid perspective, https://www.alexandria.unisg.ch/export/DL.
16.Siu N.Y.-M., King Wan P.Y., Dong P., The impact of the servicescape on the desire to stay in convention and exhibition centers: The case of Macao, „International Journal of Hospitality Management” 2012, nr 3.
17.Solberg Söilen K., Exhibit marketing and trade show intelligence: successful boothmanship and booth design, Springer Science & Business Media, Halmstad 2013.
18.Targi jako instrument marketingu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 2000.
19.Targi w Polsce w 2012 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. http://polfair.pl/files/20140502021253Raport_Targi_w_Polsce_2012.pdf.
20.The Global Association of the Exhibition Industry, http://www.ufi.org.
21.Wirtualne spotkania przekonują marketingowców w USA, www.marketingtargowy.pl/wirtualne-spotkania-przekonuja-marketingowcow-w-usa.
22.Zrównoważony rozwój w przemyśle targowym, http://polfair.pl.