Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku

Autorzy: Marcin Forkiewicz
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: wybrzeże turystyka żeglarska marka morskie porty jachtowe promocja
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (289-302)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W regionie Morza Bałtyckiego podejmowane są różne inicjatywy mające na celu promocję wybranych grup morskich portów jachtowych. Realizowane są także projekty zmierzające do tworzenia sieci marin wokół pewnego akwenu, np. South Baltic Four Corner i Baltic Sailing lub lokalnych grup portów i przystani, np. zalewów: Szczecińskiego, Wiślanego, Kurońskiego. Na tym tle południowe wybrzeże Bałtyku stanowiło swoistą „białą plamę”. Oprócz lokalnych działań promocyjnych, brakowało wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć promujących porty jachtowe oraz morską turystykę żeglarską tego regionu. W ramach transgranicznego projektu Marriage opracowano dlatego koncepcję marki South Coast Baltic, której celem jest promocja południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego od wyspy Rugia w Niemczech, przez wybrzeże polskie i rosyjskie (w granicach Obwodu Kaliningradzkiego), aż po Zalew Kuroński na Litwie. W artykule przedstawiono koncepcję marki, sposób jej opracowania oraz rozwoju, a także zrealizowane pod jej „parasolem” działania promocyjne morskich portów jachtowych oraz morskiej turystyki żeglarskiej
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
2.Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1998.
3.Baltic Sailing. Kierunek pomiędzy Niemcy i Danię, www.balticsailing.de.
4.Briggs S., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003.
5.Kolicki R., A guide to the ports and sea harbours of the Polish Coast, Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk 2014, http://www.project-marriage.net/fileadmin/user_upload/Ports_Guide_Polish_Coast__EN_.pdf.
6.Kolicki R., Hafenführer für die südliche Ostseeküste – Vorpommern, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kaliningrad, Region Klaipėda, Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk 2015, http://www.project-marriage.net/fileadmin/user_upload/Marina_Guide/South_Coast_Baltic_Marina_map_DE.pdf.
7.Kolicki R., Przewodnik po portach i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża, Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk 2012.
8.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
9.MARRIAGE – better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim, 2011-2015, South Baltic Programme 2007-2013, www.project-marriage.net.
10.Mazurkiewicz B., Porty jachtowe i mariny. Projektowanie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2010.
11.Pętla Żuławska – Przewodnik turystyki wodnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011.
12.Przewodnik po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Społecznego „Pomost”, Szczecin 2014.
13.South Baltic Four Corners, www.sailing-guide.eu.
14.South Coast Baltic – Impressions, www.youtube.com/watch? v=KnwEw8Txktc.
15.South Coast Baltic, www.southcoastbaltic.eu.
16.„South Coast Baltic”. Brand manual, http://www.project-marriage.net/news-press/newsdetails/artikel/7/south-coast-baltic-brand-manual/.
17.Sztucki T., Marketing. Sposób myślenia, system działania, Wyd. Placet, Warszawa 1994.
18.Wojciechowski T., 200 odpowiedzi na pytania z marketingu, Difin, Warszawa 2013.