Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych

Autorzy: Magdalena Brzozowska-Woś
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: media społecznościowe internauci wizerunek marki analiza treści
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (67-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywają media społecznościowe i wypowiedzi internautów w kształtowaniu wizerunku marki wśród użytkowników sieci. Zaprezentowano w nim także wyniki obserwacji aktywności polskich internautów dotyczące jednej z polskich marek spożywczych. Internauci zamieszczają w sieci różnorodne treści powiązane pośrednio lub bezpośrednio z markami. Zadaniem organizacji, podobnie jak w przypadku pozostałych mediów, powinno być stymulowanie zainteresowania marką oraz stały monitoring jej wizerunku w pojawiających się treściach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aakera J.L., Dimensions of brand personality, „Journal of Marketing Research” 1997, Vol. 34.
2.Aakera J.L., Veronica B., Garolera J., Consumption symbols as carriers of culture: a study of Japanese and Spanish brand personality constructs, „Journal of Personality and Social Psychology” 2001, Vol. 81, No. 3.
3.Azoulay A., Kapferer J.N., Do brand personality scales really measure brand personality?, „Journal of Brand Management” 2003, Vol. 11, No. 2.
4.Batra R., Lechmann D.R., Singh D., The brand personality component of brand goodwill: Some antecedents and consequences, w: Brand equity and advertising, red. D.A. Aaker, A. Biel, Elbrum, Hillsdale, NJ 1993.
5.Brzozowska-Woś M., Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
6.Christodoulides G., Jevons C., Bonhomme J., Memo to marketers: Quantitative evidence for change – how user-generated content really affects brands, „Journal of Advertising Research” 2012, Vol. 52, No. 1.
7.de Chernatony L., McWilliam G., Appreciating brands as assets through using a two dimensional model, „International Journal of Advertising” 1990, Vol. 9, No. 2.
8.Helgeson J.G., Supphellen M., A conceptual and measurement comparison of self-congruity and brand personality, „International Journal of Market Research” 2004, Vol. 46, No. 1.
9.Helm C., Jones R., Brand governance: The new agenda in brand management, „Journal of Brand Management” 2010, Vol. 17, No. 8.
10.Hennig-Thurau T., Malthouse E.C., Friege Ch., Gensler S., Lobschat L., Rangaswamy A., Skiera B., The impact of new media on customer relationships, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, No. 3.
11.Historia, http://republikaroleski.pl/o-firmie/historia.
12.Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media, „Business Horizons” 2010, Vol. 53, No. 1.
13.Keller K.L., Conceptualizing measuring and managing consumer-based brand equity, „Journal of Marketing” 1993, Vol. 57.
14.Keller K.L., Strategic brand management. Building, measuring and managing brand equity, Pearson Education International, New Yersey 2003.
15.Luśtyk M., Niecodzienna kampania reklamowa firmy Roleski, stworzona przez Oliviera Toscaniego, „Fotopolis.pl” 20.04.2015, www.fotopolis.pl/n/20630/niecodzienna-kampania-reklamowa-firmy-roleski.
16.NewsPoint, www.newspoint.pl.
17.Oliviero Toscani tworzy Królewską Republikę Roleskiego, „Marketing przy Kawie”, http://marketing-news.pl/message.php?art=44635.
18.Ostrom A.L., Bitner M.J., Brown S.W., Burkhard K.A., Goul M., Smith-Daniels V., Demirkan H., Rabinowicz E., Moving forward and making a difference: Research priorities for the science of service, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 1, No. 3.
19.Schivinski B., Brzozowska-Woś M., Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek, „E-mentor” 2015, nr 2 (59).
20.Schivinski B., Dabrowski D., The effect of social media communication on consumer perceptions of brands, „Journal of Marketing Communications” 2014, http://www.slideshare.net/JohnRandom/135272662-e20132e871323-36658428.
21.Sirgy M.J., Grewal D., Mangleburg T.F., Park J.O.K., Assessing the predictive validity of two methods of measuring self-image congruence, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, Vol. 25, No. 3.
22.Sirgy M. J., Self-concept in consumer behavior: a critical review, „Journal of Consumer Research” 1982, Vol. 9, No. 3.
23.Statista. The statistics portal, 2015, www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users.
24.Strona Roleski na Facebooku, https://www.facebook.com/Roleski.