Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: technologie operator pocztowy organizacja wizerunek nowe media
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (211-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie nowych mediów w komunikacji marketingowej jako efektywnych i akceptowalnych narzędzi kreowania wizerunku organizacji. Właściwy image marki nie może być tworzony samoistnie, lecz musi być efektem świadomej strategii marketingowej. Do jej realizacji wykorzystywane są różnorodne narzędzia komunikacyjne służące budowaniu silnego i jednoznacznego wizerunku. Wśród nich szczególne znaczenie mają media społecznościowe oraz blogi. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto ogólną charakterystykę nowych mediów wskazując ich specyfikę i możliwości wykorzystania. W szczególności w artykule ukazano przypadek firmy InPost wykorzystującej nowoczesne rozwiązania komunikacyjne do budowania pozycji konkurencyjnej swojej marki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Oficyna Wolters Kluwer bisiness, Warszawa 2012.
2.Drabowicz T., E-inkluzja w społeczeństwie informacyjnym, w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. Haber, M. Niezgoda, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
3.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
4.http://blog.paczkomaty.pl.
5.https://twitter.com/PaczkomatyPL.
6.https://www.facebook.com/InPost.
7.https://www.facebook.com/paczkomaty.
8.InPost, https://inpost.pl/pl/o-firmie/inpost.
9.Jeziński M., Nowe media a media tradycyjne prasa, reklama, internet, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
10.Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Difin, Warszawa 2010.
11.Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
12.Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
13.Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
14.Nowacki R., Strużycki M., Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011.
15.Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
16.Rutkowski I., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011.
17.Wierzchoń M., Orzechowski J., Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2010.