Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 64.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
3. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
6. Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
7. Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
8. Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
9. Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
10. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
11. Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
13. Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
14. UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
15. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI ZESPOŁÓW WIEDZY – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
16. Organizacja działająca pod presją czasu – szanse i zagrożenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
17. Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do światowej organizacji handlu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
18. Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
19. Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
20. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
21. Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
22. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
23. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
24. Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
25. ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
26. ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
27. MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
28. Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
29. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
30. Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
31. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
32. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
33. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
34. Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
35. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
36. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
37. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
38. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
39. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
40. Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
41. Negocjacje Rundy Doha – postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
42. Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
43. Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
44. Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
45. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
46. Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
47. Knowledge management in a modern organisation
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
48. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
49. Narodowe organizacje turystyczne jako przykład instytucji pozarządowych w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
50. Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
51. Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
52. Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
53. E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
54. Network organization – functioning of enterprises in the information area
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
55. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
56. Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
57. „Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
58. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
59. Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
60. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
61. Impact of the events sector on the economy case study of Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
62. Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
63. The evolution and practice of international administration on states and territories
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
64. Polish civilian forced labourers and prisoners of war in the Organization Todt – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona