Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki

Autorzy: Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk

Justyna Trippner-Hrabi
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą organizacja systemy informatyczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (261-270)
Klasyfikacja JEL: D24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnych przedsiębiorstwach kluczowe znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej ma wykorzystywanie wiedzy jako strategicznego dobra organizacyjnego. Zmiana w tym obszarze wpływa na konieczność przeobrażeń systemu zarządzania. Wiedza, która ma oddziaływać na efektywność i skuteczność działania organizacji, musi zostać pozyskana i odpowiednio zgromadzona w pamięci organizacyjnej. Właśnie w tym celu coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie ICT (Telecommunication Information Technology) wspierające proces kodyfi kacji wiedzy spersonalizowanej, prowadząc przedsiębiorstwa do budowania przewagi konkurencyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. CRM w ujęciu klasycznym i internetowym. E-marketing.pl. Pobrano z: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk63.php.
2.ERP-view.pl. Pobrano z: http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_oracle_business_intelligence.html.
3.http://erp-portal.pl/case/case2/1222-microsoft-dynamics-crm-w-polkomtel html.
4.http://erp-portal.pl/case/case2/930-opentext-w-grupie-azoty.html.
5.http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_oracle_business_intelligence.html http://decyzje-it.pl/aktualnosci/polskie-banki-spoldzielcze-wykorzystuja-narzedzia-oracle-business-intelligence.html .
6.ISZ – Wykład 03 – Podstawowe funkcje systemu informatycznego. Pobrano z: http://www.wkuwanko.pl/zarzadzanie/zarzadzanie-isz---wyklad-03---podstawowe-funkcje-systemu-informatycznego_74_2850.html.
7.Koliński, A., Kolińska, A. (2012). Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. E-mentor, 5 (47). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/976.
8.Przedmiot: Systemy informatyczne zarządzania. Łódź: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Pobrano z: http://pmorawski.spoleczna.pl/userfi les/fi le/2012_2013/Mar_S2_M002_K.pdf.
9.Sosińska, K. (2010). Najlepsze Intranety to fi rmowe facebooki i twittery. Pobrano z: http://hotnews.pl/artbiznes-4.html.