Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie

Autorzy: Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Topolski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku
Słowa kluczowe: Ergo Arena organizacja badanie atrakcyjność turystyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:17 (115-131)

Abstrakt

Ergo Arena stanowi nowoczesny obiekt widowiskowo-sportowy charakteryzujący się wysokimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oraz szerokimi możliwościami organizacyjnymi. Wyniki przeprowadzonego podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 badania ankietowego postrzegania kwestii organizacyjnych przez uczestników masowej imprezy sportowej potwierdzają pozytywne oceny w mediach oraz przychylne opinie miejscowej społeczności. Zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego funkcjonowania obiektów infrastruktury widowiskowo-sportowej oraz odbywających się imprez w bezpośredni sposób przekłada się na zadowolenie przyjezdnych widzów oraz determinuje atrakcyjność turystyczną regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn specjalny – XV Halowe Mistrzostwa Świata Sopot 2014, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawa 2014.
2.Bulletin. World Indor Cahmpionships, International Association of Athletics Federations, Sopot 2014.
3.Ergo Arena – Świat emocji, Hala Gdańsk–Sopot Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
4.Hinch T., Higham J., Sport Tourism Development, Channel View Publications Ltd., Brostol 2011.
5.HMŚ 2014. Najwyższe oceny Sopotu. Władze światowej lekkoatletyki pod wrażeniem mistrzostw w Ergo Arenie, http://www.sopot2014.com/zobacz-aktualnosc/209/iaaf-wic-sopot-2014-unique-championships-in-the-unique-town.
6.http://ergoarena.pl/arena/scenariusze-uzycia/.
7.http://halagdansk.sopot.pl/aktywnosc.htm.
8.http://halagdansk.sopot.pl/bip.html.
9.Kaczmarczyk S., Badania marketingowe – podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
10.Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka, WN-T, Warszawa 2006.
11.Materiały źródłowe Hali Gdańsk–Sopot Sp. z o.o.
12.Sayyman M., An Introduction to Sports Tourism and Event Management, Sun Press, Johannesburg 2012.
13.Strona domowa Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, http://awf.gda.pl/index.php?id=754.
14.Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2014.