Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych

Autorzy: Andrzej Raszkowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kreatywność oparta na kulturze koncepcja 3T kapitał kreatywny organizacja usługowa kreatywność
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (23-32)

Abstrakt

W dzisiejszych czasach organizacje funkcjonują w konkurencyjnym i zdywersyfikowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Każdy element, proces wpływający na poprawę ich sytuacji rynkowej jest cenny. W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z rolą, znaczeniem kreatywności w odniesieniu do funkcjonowania organizacji usługowych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych pozytywnych aspektów oddziaływania kreatywności na funkcjonowanie organizacji usługowych ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów organizacji usługowych, systemów zarządzania oraz oferty tych organizacji. Na wstępie zaprezentowane zostały teoretyczne rozważania dotyczące kreatywności i przesłanek wzrostu jej znaczenia dla organizacji usługowych. Poruszono zagadnienia koncepcji 3T oraz kreatywności opartej na kulturze. Wykorzystaną metodą badań naukowych jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, oparta na anglojęzycznych źródłach. W ramach ogólnych wniosków można przyjąć, że kreatywność wpływa korzystnie na funkcjonowanie organizacji usługowych przy założeniu efektywnego procesu zarządzania uwzględniającego potencjały kreatywnych jednostek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anholt S., Competitive Identity. The New Branding Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York 2007.
2.Cohen S., Eimicke W., Heikkila T., The Effective Public Manager. Achieving Success in a Changing Government, John Wiley and Sons, San Francisco 2008.
3.Flew T., The Creative Industries. Culture and Policy, SAGE Publications, London 2012.
4.Florida R., The Rise of the Creative Class. Revisited, Basic Books, New York 2012.
5.Gallaher M., Link A., Petrusa J., Innovation in the U.S. Service Sector, Routledge, New York 2007.
6.Green A., Creativity in Public Relations, Kogan Page Publishers, London 2010.
7.Hennessey B., Amabile T., The Conditions of Creativity, w: The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, red. R.J. Sternberg, Cambridge University Press, New York 1988.
8.Labour Force Survey, Eurostat News Release, European Commission, Publications Office of the European Union, 142/2012, Luxembourg, 5 October 2012.
9.Landry C., Bianchini F., The Creative City, Demos, London 1998.
10.Managing Creativity and Innovation. Practical Strategies to Encourage Creativity, Harvard Business Essentials, Harvard Business School Publishing Cooperation, Boston 2003.
11.Olmstead J., Creating the Functionally Competent Organization. An Open Systems Approach, Greenwood Publishing Group, Westport 2002.
12.Oort F., Raspe O., Urban Heterogeneity in Knowledge – Related Economic Growth, w: Knowledge Externalities, Innovation Clusters And Regional Development, red. J. Surinach, R. Moreno, E. Vaya, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
13.Raszkowski A., Creativity in the Context of Regional Development – Selected Issues, w: Regional Economy in Theory and Practice, red. E. Sobczak, A. Raszkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics 286, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013.
14.Raszkowski A., Culture-based Creativity in Relation to Enterprise Development Strategies, w: Academic Coordination Centre and Technology Transfer in Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, red. K. Biniek, T. Winnicki, Karkonosze College in Jelenia Góra, Jelenia Góra 2014.
15.Recent Trends in U.S. Services Trade, 2014 Annual Report, United States International Trade Commission, Washington 2014.
16.The Impact of Culture on Creativity, A Study prepared for the European Commission (Directorate – General for Education and Culture), KEA European Affairs, Brussels 2009.