Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37

Rok wydania:2015

Pliki opcjonalne

miz_zn_850_pzfim_nr_37_zn_850-37_spis_tresci.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Marketing a koncepcja biznesowa

14 (9-22) Janusz Olearnik, Mirosława Pluta-Olearnik Więcej
2.

Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych

10 (23-32) Andrzej Raszkowski Więcej
3.

Jakość usług i metody jej pomiaru

12 (33-44) Urszula Chrąchol, Kamila Peszko Więcej
4.

Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie

10 (45-54) Adam Rudzewicz Więcej
5.

Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej

10 (55-64) Tomasz Sondej Więcej
6.

Wybrane problemy marketingu usług transportowych

14 (65-78) Ferdynand Reiss Więcej
7.

Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej

14 (79-92) Svitlana Petrovska, Tetiana Shkoda Więcej
8.

Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji

13 (93-105) Katarzyna Szalonka Więcej
9.

The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”


(Czynniki kształtujące wizerunek sklepów internetowych w opinii „młodych dorosłych”)
12 (109-120) Leszek Gracz Więcej
10.

Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych

12 (121-132) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
11.

Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji

12 (133-144) Izabela Ostrowska Więcej
12.

Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

12 (145-156) Lech Rak Więcej
13.

E-produkt w nowoczesnej firmie

10 (157-166) Daniel Szostak Więcej
14.

Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych

12 (167-178) Grzegorz Szymański Więcej