Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Wybrane problemy marketingu usług transportowych

Autorzy: Ferdynand Reiss
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Słowa kluczowe: marketing usług transportowych czynniki wymiany pojazdów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (65-78)

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące wymiany pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwach transportowych. W szczególności przedstawia on wpływ uwarunkowań rynkowo-marketingowych na ten proces.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
2.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998.
3.Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
4.Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
5.Kotler Ph., Marketing, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
6.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
7.Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
8.Krasucki Z., Rynek usług transportowych w międzynarodowej wymianie towarowej, w: Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996.
9.Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
10.Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
11.Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
12.Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
13.Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
14.Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.