Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: marketing wirusowy internet reklama
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (121-132)

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest opisanie możliwości wykorzystania marketingu wirusowego przez przedsiębiorstwa usługowe na podstawie wybranych przykładów dotychczas przeprowadzonych kampanii marketingu wirusowego. W artykule z wykorzystaniem metody opisu i analizy źródeł przedstawiono specyficzny rodzaj marketingu szeptanego online – marketing wirusowy – oraz sposoby jego wykorzystania. Zaprezentowano również model pozwalający na zaplanowanie efektywnej kampanii marketingu wirusowego oraz opisano z jego wykorzystaniem dwa przykłady udanych kampanii prowadzonych przez przedsiębiorstwa usługowe i jeden przykład negatywny. Marketing wirusowy jest interesującym narzędziem z punktu widzenia przedsiębiorstw usługowych (wykorzystywanym już od co najmniej dekady), ponieważ udana kampania potrafi zaangażować i zainteresować nadawcą duże rzesze internautów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altof P., The Top 10 Viral Marketing Campaigns of All Time, http://www.branded3.com/ blogs/the-top-10-viral-marketing-campaigns-of-all-time/ (13.08.2014).
2.Cruz D., Fill Ch., Evaluating Viral Marketing: Isolating the Key Criteria, „Marketing Intelligence & Planning” 2008, Vol. 26, No. 7, www.emeraldinsight.com/02634503.htm (11.08.2014).
3.Cruz D., Fill Ch., Ocena skuteczności marketingu wirusowego, „Marketing i Rynek” 2009, nr 9.
4.E-Marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzić pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, red. K. Pankiewicz, Helion, Gliwice 2008.
5.Jak oswoić pasożyta, „Media & Marketing Polska” 2011, nr 3 (394).
6.Konopka B., Kopij F., Foltyński W., Czy można stworzyć skuteczny viral?, „Brief” 2012, nr 5 (151).
7.Kulmala M., Mesiranta N., Touminen P., Organic and Amplified eWOM in Consumer Fashion Blogs, „Journal of Fashion Marketing and Management” 2013, Vol. 17, No. 1, www.emeraldinsight.com/1361-2026.htm (3.08.2014).
8.Leśniewska A., Reklama internetowa, Helion, Gliwice 2006.
9.O’Brien C., Burger King Lets People Sacrifice Friendships for Whoppers, http://thefutureofads.com/burger-king-lets-people-sacrifice-friendships-for-whoppers (13.08.2014).
10.O’Reilly K., Marx S., How Young, Technical Consumers Assess Online WOM Credibility, „Qualitative Market Research: An International Journal” 2011, Vol. 14, No. 4, www.emeraldinsight.com/1352-2752.htm (3.08.2014).
11.Peveto A., KLM Surprise, How a Little Research Earned 1,000,000 Impressions on Twitter, http://www.digett.com/2011/01/11/klm-surprise-how-little-research-earned1000000-impressions-twitter (13.08.2014).
12.Pitta D., Providing the Tools to Build Brand Share of Heart: Gydget.com, „Journal of Product & Brand Management” 2008, Vol. 17, No. 4, www.emeraldinsight. com/1061-0421.htm (7.08.2014).
13.Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social Media, Helion, Gliwice 2011.
14.Ryan D., Jones C., Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011.
15.Żaba R., Specyfika marketingu usług, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. Marketing 2001, nr 4, http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/4/63-72.pdf (12.12.2014).