Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych

Autorzy: Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: innowacje marketingowe usługi pocztowe sektor e-commerce
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (167-178)

Abstrakt

Rynek usług pocztowych w Polsce został zrewolucjonizowany w 2013 roku. Liberalizacja rynku pozwoliła na likwidację monopolu Poczty Polskiej. Otwarty rynek umożliwił zwiększenie konkurencyjność i powstawanie się coraz to nowych operatorów. Działania marketingowe prowadzone przez poszczególne przedsiębiorstwa mają na celu pozyskanie jak największej liczby nowych klientów. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce wymuszał także zmiany mające na celu zwiększenie zadowolenia klientów. Innowacje marketingowe stosowane przez funkcjonujących operatorów podążają za klientami oraz działaniami konkurencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska-Fischer M., Innowacje produktowe odzwierciedleniem rynkowej orientacji organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 153.
2.Frączek P., Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Konkurencyjność a Innowacyjność” nr 1, Rzeszów 2009.
3.http://brandingmonitor.pl/wydarzenia/wyniki-repl-2013 (2.08.2014).
4.Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
5.Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
6.Pierścionek Z., Międzynarodowa konkurencja przedsiębiorstwa, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
7.Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
8.Rynek usług pocztowych w roku 2013, www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-w-roku-2013-13919 (1.09.2014).
9.Szymański G., Czajkowski T., Polskie e-commerce w 2012 roku – analiza rynku e-sklepów, http://www.internetstandard.pl/promocje/pobierz-eCommerce2013pdf (12.11.2013).