Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 302 (limit rekordów: 100, liczba stron: 4).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
3. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
6. The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
7. Soil Oribatid mites (Acari, Oribatida) in the plots of grass collection in ihar Bydgoszcz
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
8. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
9. Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
10. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
11. Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
12. Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
13. Rozwój internetowych zakupów grupowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
14. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
15. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
16. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
17. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
18. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
19. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
20. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
21. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
22. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
23. PERCEPCJA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W UJĘCIU RELACYJNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
24. Miejsce ekologii i ochrony środowiska w kreowaniu i promocji produktu turystycznego przez samorządy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
25. Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
26. Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
27. Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
28. Ormianie w XX wieku. Zarys najważniejszych problemów
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
29. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
30. Kurdyjska diaspora – wywiad z Alji Maowem
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
31. Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
32. Recenzja książki Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989, wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015, ss. 276
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
33. E-REKLAMA I MARKETINGOWE WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH FORM I POJĘĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
34. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
35. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
36. Cechy e-klientów istotną determinantą rozwoju branży RTV/AGD sektora e-commerce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
37. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
38. BOJKOTOWANIE PRODUKTÓW A DOCHODY KONSUMENTÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
39. Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
40. Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
41. Rynek nieruchomości w otoczeniu niskich stóp procentowych w Polsce w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
42. Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
43. Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
44. Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
45. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
46. Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
47. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
48. Wychowanie do pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
49. Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
50. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
51. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
52. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
53. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
54. Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
55. Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
56. Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
57. Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
58. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
59. Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
60. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
61. Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
62. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
63. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
64. "Odnowienie wszystkiego" według Dziejów Apostolskich (Dz. 3,21a)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
65. Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
66. Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
67. La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
68. Friedrich W. Horn (HG), "Paulus Handbuch", Tübingeg 2013, ss. 653
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
69. Joanna Lisek (RED), "Mykwa - Rytuał i Historia", Wrocław 2014, ss. 243
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
70. Organizacja katechezy w diecezji
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
71. Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
72. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
73. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
74. Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
75. Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
76. Architektura w dziejach teologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
77. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
78. Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
79. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
80. XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 53. Sympozjum Biblistów Polskich. Toruń, 22–24 września 2015 roku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
81. Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
82. Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
83. Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
84. Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
85. Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
86. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
87. Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
88. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
89. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
90. Ideał chrześcijanina w świetle „Konstytucji apostolskich”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
91. Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
92. Ph. Seib, D.M. Janbek, „Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation”, New York 2011
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
93. Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
94. Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
95. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
96. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
97. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
98. Mózg i umysł zwierząt
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
99. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
100. Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
Strona