Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku)

Autorzy: Roman Misiak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (247-256)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu