Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II

18 (7-24) Andrzej Krzystek Więcej
2.

Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych

28 (25-52) Janusz Lemański Więcej
3.

Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

18 (53-70) Katarzyna Lemek Więcej
4.

Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego

18 (71-88) Krzysztof Łuszczek Więcej
5.

Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera

18 (89-106) Grzegorz Mazur Więcej
6.

Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena

18 (107-124) Jarosław Nowaszczuk Więcej
7.

Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej

18 (125-142) Tomasz Sałatka Więcej
8.

Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań

28 (143-170) Jarosław Wąsowicz Więcej
9.

Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych

20 (171-190) Zbigniew Woźniak Więcej
10.

Ideał chrześcijanina w świetle „Konstytucji apostolskich”

24 (191-214) Brunon Zgraja Więcej
11.

Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei

14 (215-228) Marek Pyc Więcej
12.

Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II

14 (229-242) Tadeusz Dyk Więcej
13.

Ph. Seib, D.M. Janbek, „Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation”, New York 2011

4 (243-246) Krzysztof Łuszczek Więcej
14.

Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku)

10 (247-256) Roman Misiak Więcej