Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: media katolickie prasa katolicka katolickie media elektroniczne Pomorze Zachodnie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (71-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szczecin i Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej znalazły się w zupełnie nowej sytuacji za sprawą zmian zarówno w granicach, jak i składzie narodowościowym, wywołanych przez wojnę. Nowi mieszkańcy tego regionu musieli na nowo określić swoją tożsamość. Co najmniej od kilkudziesięciu lat uczestniczą w jej budowaniu media katolickie. W sposób całkowicie naturalny dotyczy to tożsamości religijnej. Jest to pierwsze zadanie mediów katolickich, ale możemy tam znaleźć także wiele materiałów dotyczących historii i kultury regionu. Szczególną rolę odgrywa tutaj prasa katolicka. Wiele wniósł w budowanie tożsamości historycznej i kulturowej regionu dwutygodnik katolicki „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Mniejszą rolę w dziele kształtowania tożsamości na poziomie historycznym i kulturowym odgrywają media elektroniczne, ale wynika to często ze specyfiki ich pracy. Zarówno prasa katolicka, jak i katolickie media elektroniczne stanowią pewien komplementarny układ, który ma wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców Szczecina i regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abp Stroba J., Początki diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 66–75.
2.Adamski F., Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach, w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 56–62.
3.Arka, www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/arka (5 XI 2013).
4.Barański M.K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.
5.Biskup Szczecińsko-Kamieński, „Prezbiterium” 1973, nr 1–2, s. 3.
6.Bp K. Majdański, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Słowo pasterskie do odczytania w kościołach diecezji w niedzielę 22 I 1989 r., „Prezbiterium” 1989, nr 1–2, s. 23–25.
7.Dekret dotyczący przekształcenia dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, „Prezbiterium” 1998, nr 5–6, s. 149–150.
8.Dekret nominacyjny dla redaktora dodatku do „Niedzieli”, „Prezbiterium” 1998, nr 5–6, s. 150–151.
9.Dekret o ustanowieniu Radiowo-Telewizyjnej Redakcji Programów Katolicki w Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej, „Prezbiterium” 1992, nr 11–12, s. 327.
10.Dekret o ustanowieniu Rady Programowej Katolickiego Radia AS, „Prezbiterium” 1996, nr 11–12, s. 252–253.
11.Fenrych P., Msza św. Rocznicowa w Siekierkach, „Prezbiterium” 1989, nr 9–10, s. 284.
12.Gołębiowski R., „Arka” – Ewangelizacyjne 10-lecie, „Niedziela” 2009, nr 16, s. V i VII.
13.Jarocin ’93, „Nazaret” 1993, nr 20, s. 16.
14.Kostynowicz R., Problemy konserwatorskie na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 61–74.
15.Kowalczyk K., Stosunki państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1972. Zarys problemu, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 27–51.
16.Kozłowski K., Formowanie się diecezji na Pomorzu Zachodnim w 1972 roku, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 53–95.
17.Kozłowski K., Region zachodniopomorski w latach 1945–2005. Przemiany społeczne i administracyjne, w: K. Kozłowski (red.), Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 11–74.
18.Krygowski B., Z geografii i geologii Pomorza Zachodniego, w: K. Ślaski (red.), Pomorze Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta, Poznań 1960, s. 15–38.
19.Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.
20.Lec Z., Skarżyński R., Śmierzchalski-Wachocz D., Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., w: G. Wejman (red.), Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, Szczecin 2007, s. 9–92.
21.Liman K., Postać Ottona z Bambergu w przekazach hagiograficznych XII w., „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 14–22.
22.Madejska L., Kostynowicz R., Przewodnik po bazylice katedralnej św. Jakuba w Szczecinie, „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 56–58.
23.Majkowski J., Szczecin a św. Stanisław i św. Wojciech, „Prezbiterium” 1979, nr 7–8, s. 257.
24.Od redakcji, „Szczecińskie Studia Kościelne” 1991, nr 1, s. 3.
25.Radio z misją. Rozmowa z ks. Ireneuszem Sokalskim, dyrektorem Diecezjalnych Rozgłośni Radiowych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1994, nr 18, s. 11.
26.Religia na fali 2013, http://radioszczecin.pl/129,12233,religia-na-fali-2013 (4 XI 2013). Religia na fali. Audycja Polskiego Radia Szczecin z 30.10.2011, http://radioszczecin. pl/129,12370,30-10-2011-religia-na-fali (4 XI 2013).
27.Rymar E., Z dziejów katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim od czasów reformacji do 1945 r., „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 41–55.
28.Skiba P., Czytelnictwo prasy katolickiej w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 2010, nr 7–8, s. 381–384.
29.Sokalski I., Dwa lata działalności Radia AS, „Prezbiterium” 1993, nr 9–10, s. 288–289. Stępiński W., Uwagi do najstarszych dziejów Kościoła w Kamieniu Pomorskim (do XIV w.), „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 23–34.
30.Stępiński W., Zarys dziejów diecezji kamieńskiej do połowy XVI w., „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 26–40.
31.Szczepański M., Śliz A., Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska, www.regionalneobserwatoriumkultury.pl (7 X 2013).
32.W rytmie wydarzeń, www.radioplus.pl/program/1018/w_rytmie_wydarzen (2 XI 2013). Wejman G., Edycja szczecińska – „Niedziela” nad Odrą i Bałtykiem, www.niedziela.pl/ artykul/2823/Edycja-szczecinska---%E2%80%9ENiedziela-nad (17 X 2013).
33.Wejman G., Historia (arch)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1972–2005, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 141–182.
34.Wejman G., Stolica biskupia w kamieniu Pomorskim w XIII wieku, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2010, nr 2, s. 153–181.
35.Wittlieb M.J., Prasa katolicka w nowym i pełnym rozkwicie, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1998, nr 16–17, s. 16–16.
36.Włodkowski R., Pole Bożego Ciała, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1991, nr 6, s. 16. Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku, http://kuria.pl/aktualnosci/polecane/Wybrane-zagadnienia-z-dziejow-Kosciolakatolickiego-na-Pomorzu-Zachodnim-do-1945-roku_8 (3 X 2013).
37.Z widokiem na Szczecin, www.radioplus.pl/program/1019/z_widokiem_na_szczecin (2 XI 2013).
38.Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1995, nr 5, s. 25.
39.Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1997, nr 17, s. 12.
40.Zyga S., Nowa strona internetowa archidiecezji, „Prezbiterium” 2011, nr 3, s. 169–170.