Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Ph. Seib, D.M. Janbek, „Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation”, New York 2011

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:2015
Liczba stron:4 (243-246)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu