Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 57.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
4. Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
5. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
6. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
8. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
9. Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
10. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
11. IDENTYFIKACJA DETERMINANT ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU UOGÓLNIONEGO MODELU TOBITOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
12. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
13. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
14. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
15. Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
17. Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
18. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
19. Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
20. Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
21. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
22. Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
23. Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
24. Wiara a wychowanie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
25. Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
26. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
27. Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
28. Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
29. The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
30. Hierarchiczne układy w tekstach prawnych
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
31. Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
32. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
33. Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
34. Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
35. Wspomnienia. Gdańsk-Warszawa-Berlin. 1928-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
36. Moneta stargardzka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Przejdź
37. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
38. Niemieckie majątki obszarnicze w województwach zachodnich w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
39. Przyczynki statystyczne do badań nad przestępczością w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1959 1959 Przejdź
40. Szczeciński Okręg Zrzeszenia Prawników Polskich 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
41. Prawnicy. /Szkice o sylwetce zawodów/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
42. Problemy rachunku ekonomicznego skutków wypadku przy pracy w przemyśle /na przykładzie województwa szczecińskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
43. Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
44. Port szczeciński dziś i jutro
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
45. Bastiony niemczyzny w rolnictwie pomorskim w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
46. Wybrane problemy gospodarki zbożowej w Polsce i województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
47. Świnoujście i Wyspa Wolin jako obszar turystyczno-wczasowy dla kraju i zagranicy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
48. Uwagi w sprawie rozwoju turystyki i ośrodków wczasowych w powiecie gryfickim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Przejdź
49. Basic directions of contemporary postal services markets transformation
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
50. Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
51. Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich v. Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
52. Ponownie odnaleziona Gryzelida (1641) Macieja Głoskowskiego – przyczynek do dziejów recepcji Petrarki w Polsce
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
53. Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przykładzie komandorii w Swobnicy
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
54. Lower extremities joint angles during squats - underexplored parameter of standard rehabilitation and sports exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Przejdź
55. Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Przejdź
56. Katecheza wprowadzająca do życia wspólnotowego w kontekście założeń programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
57. Socio-Spatial Aspects of Cluster Structures with Particular Emphasis on Maritime Economy
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Przejdź
Strona