Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE

Autorzy: Marlena Płonka
Uniwersytet Zielonogórski

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna identyfikacja uwarunkowań
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (369-380)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Pełczyce. Obserwacja przedsiębiorstw w zakresie kształtowania działalności innowacyjnej powinna dać odpowiedź na pytanie, jakie czynniki w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności pełczyckich przedsiębiorstw. Wbadaniu wzięto pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia innowacyjności przedsiębiorstw oraz ponoszenia przez nie nakładów na realizację przedsięwzięć innowacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fic, M. (2008). Wiedza i innowacje w nowej gospodarce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
2.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gajek, L., Kałuszka, M. (2000). Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
4.GUS (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
5.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
6.Sobczyk, M. (1995). Statystyka. Warszawa: PWN,
7.Świadek, A., Płonka, M. (2013). Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 34: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
8.Świadek, A., Tomaszewski, M. (2011). Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw według szkoły instytucjonalnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13.
9.Tomaszewski, M. (2014). Implementacja nowych technologii a skłonność do współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. W: A. Świadek, J. Wiśniewska (red.) Innowacje we współczesnej gospodarce. Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG.
10.Zaliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2004). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa: PWN.