Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

POZIOM I DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ JEJ ZRÓŻNICOWANIE W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000–2011

14 (11-24) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar Więcej
2.

INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

14 (25-38) Lidia Kłos Więcej
3.

GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU

12 (39-50) Grażyna Leśniewska Więcej
4.

POLITYKA WALKI Z UBÓSTWEM NA POZIOMIE UNIJNYM I KRAJOWYM

14 (51-64) Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate Więcej
5.

IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI

16 (65-80) Urszula Markowska-Przybyła Więcej
6.

JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW

12 (81-92) Danuta Miłaszewicz, Elżbieta Jabłońska Więcej
7.

MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY

14 (93-106) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
8.

MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

10 (107-116) Joanna Morawska-Jancelewicz Więcej
9.

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

12 (117-128) Urszula Motowidlak Więcej
10.

STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH

12 (129-140) Agnieszka Mrozińska Więcej
11.

ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE KRAJÓW ASEAN – KONWERGENCJA CZY POLARYZACJA?

16 (141-156) Michał Scheibe Więcej
12.

W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK

12 (157-168) Joanna Staśkiewicz Więcej
13.

DEPRYWACJA MATERIALNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

14 (169-182) Izabela Szamrej-Baran Więcej
14.

KWESTIA DEFICYTU ZASOBÓW WODNYCH NA ŚWIECIE

12 (183-194) Agnieszka Thier Więcej
15.

REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

12 (195-206) Jadwiga Urban-Kozłowska Więcej
16.

WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

12 (207-218) Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz Więcej
17.

ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH

16 (219-234) Henryk Brandenburg Więcej
18.

BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI

12 (235-246) Małgorzata Burchard-Dziubińska Więcej
19.

ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE

12 (247-258) Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska Więcej
20.

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ JAKO WSKAŹNIKI POSTRZEGANIA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

12 (259-270) Małgorzata Dolata Więcej
21.

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W MONGOLII

12 (271-282) Khaliunaa Erdenekhuu Więcej
22.

ZMIANY ILOŚCIOWE W SEKTORZE OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – EFEKT DEREGULACJI CZY DEKONIUNKTURY?

16 (283-298) Iwona Foryś Więcej
23.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ

12 (299-310) Katarzyna Gadomska-Lila, Justyna Wasilewicz Więcej
24.

OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

12 (311-322) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Agnieszka Winiarska Więcej
25.

ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO

22 (323-344) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
26.

EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE JAKO STYMULATORY ROZWOJU LOKALNEGO I WSPÓLNOT LOKALNYCH

10 (335-344) Jolanta Kondratowicz-Pozorska Więcej
27.

ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

10 (345-354) Teresa Miś Więcej
28.

PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

14 (355-368) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
29.

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE

12 (369-380) Marlena Płonka, Roman Tylżanowski Więcej
30.

KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

12 (381-392) Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Tomasz Kuźniar Więcej
31.

OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW

16 (393-408) Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański Więcej
32.

ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO

14 (409-422) Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Marta Lisiak, Piotr Szczepański Więcej
33.

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013

16 (423-438) Adam Zydroń, Aleksandra Maciejewska, Anna Zbierska, Magdalena Antkowiak Więcej
34.

RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY-ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177

6 (439-444) Stanisław Flejterski Więcej