Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU

Autorzy: Grażyna Leśniewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nauczyciel zmiana edukacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (39-50)
Klasyfikacja JEL: I21 I25 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nauczyciel XXI wieku to osoba nie tylko przekazująca uczniom wiedzę, ale ucząca ich, jak się uczyć i jak żyć we współczesnym świecie, a także tego, jakimi wartościami się kierować w życiu, gdyż zmienność jest paradoksalnie najbardziej stałym elementem otoczenia. Współczesna cywilizacja stawia nauczycielom coraz większe wymagania, a w ich roli społecznej i funkcji zawodowej pokłada się coraz większe nadzieje. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych uwag i wyników badań przeprowadzonych Kwestionariuszem Gotowości do Zmiany wśród 108 nauczycieli szkół podstawowych oraz wskazanie kluczowych cech nauczyciela XXI wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska, E. Paszkowska-Rogacz, A. (2000). Kształtowanie relacji pracowniczych. Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.
2.Caine, R.N., Caine, G. (2013). 12 Brain/Mind Natural Learning Principles. Pobrano z: http://www.nlri.org/wp-content/uploads/2013/05/12-B_M-NLPs-Expanded.pdf.
3.Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner & Ska.
4.Duraj-Nowakowa, K. (2000). Systemologiczne inspiracje pedeutologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
5.Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Warszawa: Biblioteka Akademii SUS.
6.Kowalczyk, M. (2011). Pięć cech nauczyciela XXI wieku. Pobrano z: http://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1655-piec-cech-nauczyciela-xxi-wieku.
7.Kriegel, R., Brandt, D. (1996). Sacred Cows Make the Best Burgers. Developing Change-ready People and Organizations. New York: Warner Books.
8.Turska, E. (2006). Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych. W: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia. , Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.