Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 73.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
2. The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
3. Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
4. Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
5. Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
6. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
7. Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
8. Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
9. Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Stres a równowaga życiowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
11. The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
12. Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
13. Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
14. Priorytet wymagań w projektach Agile
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
16. Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
17. Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
18. MENTORING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
19. GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
20. RECENZJA EKONOMIA JEST PIĘKNA? KSIEGA DEDYKOWANA PROFESOROWI JERZEMU WILKINOWI, POD REDAKCJĄ ŁUKASZA HARDTA I DOMINIKI MILCZAREK- ANDRZEJEWSKIEJ, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2015, ss. 489
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
21. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
22. Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
23. Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
24. Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
25. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
26. Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
27. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
28. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
29. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
30. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
31. Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
32. Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
33. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
34. Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
35. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
36. Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
37. Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
38. Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
39. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
40. Rodzaje Big Data i ich wykorzystywanie w strategiach marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
41. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
42. Changes in work culture in one-generation companies in the it sector
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
43. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
44. Recenzja książki: Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
45. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
46. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
47. Structural changes in employment – opportunities and threats for the situation of women on the labour market
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
48. Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
49. Job crafting wśród polskich pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
50. ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
51. Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
52. Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
53. The concept and assessment of the implementation of an integrated rail ticket on the passenger transport market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
54. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
55. THE HISTORY OF SCANDINAVIA IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY, REMARKS AND REFLECTIONS
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
56. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
57. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
58. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
59. Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
60. Readiness to change and pro-health behaviours among students of physical education and other teaching specialisations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
61. UWARUNKOWANIA UTWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
62. Rozmiary eksportu i aktywizacja eksportowa w województwie szczecińskim w latach 1970-1978
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
63. Narrow-gauge railways in Poland as an element of regional tourism products
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
64. Financing infrastructure in the Polish TSL sector from EU funds
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
65. Passenger preferences in rail transport
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
66. The idea of implementation of the metropolitan bike system on the example of the Szczecin Metropolitan Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
67. Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
68. Wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska w kontekście integracji europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
69. Sense of generalised self-efficacy and pro-health behaviours of Polish and Spanish physical education students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
70. Selected determinants of the frequency of consuming particular food product groups among regional-level football referees
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
71. Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
72. Normal Levels of TSH Affect the Metabolic Profile Differently in Physically Active Males and Females
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
73. Pamięć o Zagładzie w powieści Ewy Lipskiej Sefer
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
Strona