Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Autorzy: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: program operacyjny inwestycja promocja kolej przewozy pasażerskie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (71-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano kampanię promocyjną zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie nowego taboru kolejowego, który zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Nowy tabor kolejowy to istotny zasób przedsiębiorstw kolejowych, poprawiający jakość realizowanych usług i dzięki temu skuteczniejsze konkurowanie o klienta. Kampania promocyjno-informacyjna skierowana przede wszystkich do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego trwała od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Engelhardt J., Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.
2.http://naszakolej.pl.
3.Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2001.
4.Kos-Łabędowicz J., Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta, C.H. Beck, Warszawa 2015.
5.Pluta-Olearnik M., Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2013.
6.Rosa G., Specyfika komunikacji marketingowej przedsięwzięć transportowych, w: Perspektywy rozwoju marketingu. Wyzwania praktyki, red. S. Makarski, W. Kuźniar, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik.
7.UTK 2014, www.utk.gov.pl.
8.Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa – perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30–70, w: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Zeszyty Naukowe nr 208, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.