Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce

212 (9-220) Rafał Klóska Więcej
2.

Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu

12 (21-32) Mariola Łuczak Więcej
3.

Sustainable City Marketing: a Modern Management Model


(Zrównoważony marketing miasta: nowoczesny model zarządzania)
10 (33-42) Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska Więcej
4.

Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego

12 (43-54) Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Paulina Paluszkiewicz Więcej
5.

Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa

16 (55-70) Beata Paliś Więcej
6.

Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

12 (71-82) Grażyna Rosa Więcej
7.

Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska

16 (83-98) Kornelia Kwiecińska, Łukasz Szałata, Kamil Wiśniewski, Jerzy Zwoździak Więcej
8.

Nowoczesna obsługa pacjenta

10 (101-110) Iwona Czerska Więcej
9.

Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit

12 (111-122) Jacek Dziwulski Więcej
10.

Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn

12 (123-134) Marzena Feldy Więcej
11.

The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities


(Ocena wykorzystania aplikacji mobilnych przez mieszkańców polskich miast wojewódzkich)
12 (135-146) Leszek Gracz Więcej
12.

Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej

14 (147-160) Barbara Kos Więcej
13.

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit

10 (161-170) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
14.

Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni

12 (171-182) Mirosława Pluta-Olearnik Więcej
15.

Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych

10 (183-192) Magdalena Rzemieniak Więcej
16.

Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu

14 (193-206) Agnieszka Smalec Więcej
17.

Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia

10 (207-216) Tomasz Holecki, Katarzyna Lar, Magdalena Syrkiewicz-Świtała Więcej
18.

City placement w promocji Lublina

10 (217-226) Joanna Wyrwisz Więcej
19.

Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim

10 (229-238) Mirella Barańska-Fischer Więcej
20.

Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra

18 (239-256) Bogusław Bembenek Więcej
21.

Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela

14 (257-270) Krystyna Buchta, Małgorzata Skiert, Maria Anna Turosz Więcej
22.

Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych

8 (271-278) Marcin Haberla, Aleksandra Kuźmińska-Haberla Więcej
23.

Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości

10 (279-288) Marta Kawa, Wiesława Kuźniar Więcej
24.

Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia

12 (289-300) Anetta Pukas Więcej