Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych

Autorzy: Magdalena Rzemieniak
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa targi wystawy branża rolnicza
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (183-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja błędów i problemów w komunikacji marketingowej występujących podczas imprez targowo-wystawienniczych w branży rolniczej. Przeprowadzone badania mają charakter aplikacyjny i były realizowane w ramach badań prowadzonych w Katedrze Marketingu Politechniki Lubelskiej. Za cel pośredni obrano sformułowanie cech kluczowych targów i wystaw dla badanego przedsiębiorstwa z branży rolniczej. Wyniki badań potwierdziły, że dla respondentów targi są najlepszą okazją do rozpoznania trendów rynkowych i wyszukania dla siebie najdogodniejszej oferty. Wniosek ten potwierdza także znaczna liczba osób, która w kwestionariuszu ankietowym zadeklarowała swój udział jako obserwatorzy i klienci. Ponad połowa badanych osób bierze udział w targach nie częściej niż trzy razy w roku. W związku z tym, wystawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich stoiska przykuwały uwagę, personel był perfekcyjnie przygotowany, a wystawiana oferta – wyjątkowa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
2.Drab A., Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Wyd. Business Press, Warszawa 1995.
3.Hadrian M., Wskazówki doświadczonego wystawcy, „Gazeta Targowa” 2014, nr 3.
4.Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
5.Mazur L., Targi i wystawy jako kluczowy instrument promocyjny w firmie z branży rolniczej, niepublikowana praca naukowa, Lublin 2014.
6.Rzemieniak M., Badanie i ocena skuteczności przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2015.
7.Rzemieniak M., Prognoza przygotowania imprez targowo wystawienniczych w przedsiębiorstwie z branży rolniczej, niepublikowane opracowanie wewnętrzne, Lublin 2014.
8.Szołtysek J., Targi w strategii promocji firmy, „Rynek podróży” 2006, nr 1.
9.Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.