Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit

Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: organizacje non profit organizacje pozarządowe promocja hospicja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (111-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje i podejścia do działań promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych. Przedstawiono tendencje zmian w kreowaniu zachowań organizacji niedochodowych. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy organizacje te muszą używać instrumentów promocyjnych? Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań w dwóch wybranych organizacjach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barański R., Public relations w organizacjach pozarządowych, www.ekspertbeck.pl/public-relations-w-organizacjach-pozarzadowych/.
2.Bielecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2006.
3.Bronowicz M., Komunikacja wizualna. Public relations. Reklama. Branding, Wyd. Astrum, Wrocław 2013.
4.Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak B., Nogieć J., Spychała P., Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2013.
5.Huczek M., Marketing organizacji non profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketing w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
6.Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ, Warszawa 2000.
7.Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
8.Mirosław A., Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit na wybranych przykładach, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, praca inżynierska, napisana pod kierunkiem dra inż. Jacka Dziwulskiego.
9.Podlaski A., Marketing społecznościowy Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011.
10.Reklama zewnętrzna, http://cityboard.pl/pl/reklama-zewnetrzna.
11.Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
12.Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa – instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
13.Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU z 2003, nr 96, poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873.