Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu

Autorzy: Mariola Łuczak
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Słowa kluczowe: turystyka industrialna region wizerunek marka szlak produkt turystyczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szlak Zabytków Techniki jest dobrym przykładem odpowiednio przygotowanego produktu turystycznego, który przyciągając coraz liczniejszych miłośników dziedzictwa przemysłowego, wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego. Zmienia świadomość lokalnej społeczności, która dostrzega w turystyce szansę rozwoju regionu. Śląsk postrzegany dotąd przez odwiedzających w sposób stereotypowy i negatywny, zyskał ciekawą ofertę umożliwiającą kontakt z szumem działających urządzeń produkcyjnych i pasjonatami historii techniki, którzy przekazują swoją wiedzę w czasie doświadczania przez turystów magii dziedzictwa industrialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
2.Badanie ruchu turystycznego w woj. śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku woj. śląskiego i oceny działań promocyjnych, raport dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotowany przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, listopad 2010.
3.Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2009.
4.Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles and practice, Pitman Publishing, London 1993, s. 26, za: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, red. A. Szwichtenberg, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 9, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
5.Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
6.Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
7.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
8.Kaczmarska A., Przybyłka A., Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Sosnowiec 2010, http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/turystyka/kaczmarska_przybylka.pdf.
9.Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
10.Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
11.Kobus P., Droga od tożsamości do wizerunku marki, czerwiec 2005, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=852813.
12.Koźlak A., Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
13.Stasiak A., Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 10.
14.Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013, punkt 2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – turystyka miejska i kulturowa, www.slaskie.pl/stratur/srt_4_2.htm.
15.Szczepanowski A.E., Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa 2012.
16.Szlak Zabytków Techniki, prezentacja multimedialna, www.zabytkitechniki.pl.
17.Śląskie ponad 720 tys. gości na Szlaku Zabytków Techniki w 2014 roku, http://wyborcza.pl/1,91446,17362787,Slaskie__Ponad_720_tys__gosci_na_Szlaku_Zabytkow_Techniki.html.
18.The ICOMOS charter on Cultural Routes, Elaborated and revised by the International Scientific Committee on Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, version approved in Pretoria, October 2007, ratified in Quebeck, October 2008, www.icomos-ciic.org/ciic/Charter_Cultural_Routes.pdf.
19.von Rohrscheidt A.M., Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 2.
20.www.slaskie.pl/logo/logo_manual.pdf.
21.Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.