Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
City placement w promocji Lublina

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: marketing terytorialny promocja miasto lokowanie produktu city placement
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (217-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie city placement jako efektywnego narzędzia wykorzystywanego w promocji miast, które stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań komunikacji marketingowej, w szczególności reklamy telewizyjnej. Na podstawie studiów literaturowych i zasobów internetu, w artykule zawarto charakterystykę narzędzia wraz z pozytywnymi i negatywnymi czynnikami warunkującymi jego zastosowanie. Zasadnicza część opracowania obejmuje studium przypadku Lublina obrazujące włączenie city placement w zestaw narzędzi do wdrażania strategii marki miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Choliński A., Product placement: planowanie, kreacja i pomiar skuteczności, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
2.Chyra, Jakubik, Pszoniak w Lublinie, czyli lubelska premiera filmu „Carte Blanche”, www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150120/LUBLIN/150129968.
3.Czarne chmury, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,_Czarne_Chmury,,7.html.
4.Determinator, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Determinator_,,5.html.
5.Gębarowski M., City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
6.Grzybczyk K., Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
7.„Kamienie na szaniec” w Lublinie, http://film.lublin.eu/220,kamienie_na_szaniec_w_lublinie.
8.Lektor (film), http://pl.wikipedia.org/wiki/Lektor_(film).
9.Lublin w oskarowym obrazie, http://film.lublin.eu/188,lublin_w_oskarowym_obrazie.
10.Lublin, Lwów. Miasta Filmowe – pierwsze kroki w Lublinie i Lwowie, http://film.lublin.eu/17,lublin_lwow_miasta_filmowe___pierwsze_kroki_w_lublinie_i_lwowie.
11.Marka Lublin jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=218008 (19.04.2015).
12.Marka Lublin, www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=45198.
13.Na dobre i na złe, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Na_dobre_i_na_zle,,6.html.
14.„Panie Dulskie” w Lublinie, http://film.lublin.eu/267,panie_dulskie_w_lublinie.
15.Ulica Grodzka w reklamie Enei, http://film.lublin.eu/208,ulica_grodzka__w_reklamie_enei.
16.Urbaniec E., Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Nova Res, Gdynia 2009.
17.Wiosna 1941, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Wiosna_1941_,,9.html.
18.„Wszystko przed nami” już od poniedziałku, http://film.lublin.eu/205,wszystko_przed_nami_juz_od_poniedzialku.
19.Zdjęcia z planu filmowego „Carte Blanche”, http://film.lublin.eu/237,zdjecia_z_planu_filmowego_carte_blanche.