Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości

Autorzy: Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski

Wiesława Kuźniar
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny współtworzenie wartości model DART mieszkańcy władze samorządowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (279-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości współuczestniczenia mieszkańców w procesie zarządzania i rozwoju  jednostki terytorialnej. Na tle głównych założeń modelu DART dokonano próby jego adaptacji  do specyfiki jednostki terytorialnej. Przeprowadzone badania wśród 223 mieszkańców województwa podkarpackiego wykazały, że młodzi ludzie dość słabo angażują się w rozwój swojej gminy. Ich niezadowolenie budzi przede wszystkim słabe otwarcie władz lokalnych na inicjatywy młodych, wykształconych ludzi. Aby temu przeciwdziałać, należy postawić na dialog i umacnianie relacji z mieszkańcami przez komunikację wielokierunkową, w tym zwłaszcza media społecznościowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domański T., Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
2.Dziewanowska K., Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec.
3.Kowalik I., Orientacja rynkowa w polskim samorządzie lokalnym, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
4.Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
5.Kuźniar W., Rola mieszkańców w kształtowaniu orientacji marketingowej jednostki terytorialnej, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. III, wrzesień–październik.
6.Prahalad C.K., Ramaswamy V., The future of competition. co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.
7.Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 116.
8.Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Marketing” 2004, No. 68.