Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa

Autorzy: Beata Paliś
doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Słowa kluczowe: convention bureau marketing terytorialny wizerunek miasta turystyka biznesowa przemysł spotkań
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (55-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu turystyki biznesowej na ewolucję wizerunku miasta. Na wstępie scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące przemysłu spotkań, wizerunku obszaru recepcji turystycznej i marketingu terytorialnego. Autorka omówiła determinanty popytu i podaży na przedmiotowym rynku oraz czynniki kreujące wizerunek miasta w tym aspekcie. Przedstawiono znaczenie rozwoju marketingu turystyki biznesowej na przykładzie Krakowa, w tym wizerunku imprez i wydarzeń biznesowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
2.Barich H., Kotler Ph., A framework for marketing image management, „Sloan Management Review” 1991, Winter.
3.Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 roku, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
4.Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa, raport z realizacji projektu pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
5.Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
6.Celuch K., Raport przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce 2014, Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2014.
7.Cieślikowski K., Rynek turystyki konferencyjnej, tom I, Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2014.
8.Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles and practice, Prentice Hall, Harlow 2008.
9.Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
10.Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
11.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
12.Krakow Convention Bureau, www.krakow.pl/ccb.
13.Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
14.Nawrocka E., Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
15.Paliś B., Rozwój i promocja turystyki biznesowej w Krakowie, w: Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne, red. M. Drużkowski, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie, Kraków 2011.
16.Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
17.Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
18.Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011.
19.Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce, red. S. Wróblewski, SKKP, Warszawa 2014.
20.Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
21.Voultsaki M., Innovative partnership for sustainable urban tourism. Case study of Thessaloniki, materiały konferencyjne, „Tourism on Island and Specific Destination”, Chois 2000.
22.Wójcik K., Public relations. Od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
23.Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
24.Zawistowska H., Rola regionów w realizacji „Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.