Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities
(Ocena wykorzystania aplikacji mobilnych przez mieszkańców polskich miast wojewódzkich)

Autorzy: Leszek Gracz
University of Szczecin
Słowa kluczowe: m-marketing aplikacje mobilne samorząd lokalny miasta wojewódzkie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (135-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wraz ze wzrostem zaawansowania technologicznego ludności na znaczeniu zyskuje elektroniczna komunikacja urzędów z otoczeniem. Istotnym aspektem funkcjonowania urzędu jest stosowanie nowych technologii nie tylko w celu minimalizowania kosztów i maksymalizacji użyteczności usług publicznych, ale również do zaspokajania innych potrzeb mieszkańców i turystów. W artykule skupiono się na wybranym aspekcie komunikacji miast z otoczeniem, czyli – aplikacjach mobilnych stworzonych dla telefonów komórkowych (smartfonów). W ostatnich kilku latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby aplikacji mobilnych dla wszystkich platform mobilnych. Celem artykułu jest analiza aplikacji mobilnych stworzonych przez polskie miasta wojewódzkie na platformę Android z użyciem specjalnie przygotowanej do tego celu metodologii badawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of 24th July 1998 on implementation of basic tree level division of the state, Polish Journal of Laws, No. 96, item 603 with further changes.
2.Bredican J., Vigar-Ellis D., Smartphone applications – idea sourcing and app development: implications for firms, “South African Journal of Economic and Management Sciences”2014, Vol. 17, No. 3.
3.Gerpott T.J., Thomas S., Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature, “Telecommunications Policy” 2014, No. 38.
4.Heinonen K., Strandvik T., Consumer responsiveness to mobile marketing, “International Journal of Mobile Communications” 2007, Vol. 5, Iss. 6.
5.Już 44% Polaków posiada smartfony. I prawie wszyscy odróżniamy je od zwykłego telefonu (infografika), www.tnsglobal.pl/informacje/juz-44-polakow-posiada-smartfony-i-prawie-wszyscy-odrozniamy-je-od-zwyklego-telefonu-infografika/.
6.Kim S.Ch., Yoon D., Han E., Antecedents of mobile app usage among smartphone users, “Journal of Marketing Communications” 2014, August.
7.Kuan-Yu Ch., Yu-Lun H., Mobile phone applications as innovative marketing tools for hotels, “The International Journal of Organizational Innovation” 2012, Vol 5, No. 2, Fall.
8.Middleton C., Delivering services over next generation broadband networks: Exploring devices, applications and networks, “Telecommunications Journal of Australia” 2010, Vol. 60.
9.Ngai E.W.T., Gunasekaran A., A review for mobile commerce research and applications, ”Decision Support Systems” 2007, Vol. 43.
10.Okazaki S., Barwise P., Has the time finally come for the medium of the future?: Research on mobile advertising, “Journal of Advertising Research” 2011, Vol. 51.
11.Pitt L.F., Parent M., Junglas I., Chan A., Spyropoulou S., Integrating the smartphone into a sound environmental information systems strategy: principles, practices and a research agenda. “Journal of Strategic Information Systems” 2011, Vol. 20, Iss. 1.
12.Shankar V., Balasubramanian S., Mobile marketing: A synthesis and prognosis, “Journal of Interactive Marketing” 2009, Vol. 23.
13.Smalec A., E-administration as a mean of communication between government bodies and their environment, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ed. A Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 30, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
14.Taylor D.G., Voelker T.A., Pentina I., Mobile application adoption by young adults: A social network perspective, “International Journal of Mobile Marketing” 2011, Vol. 6, No. 2.
15.Verkasalo H., López-Nicolás C., Molina-Castillo F.J., Bouwman H., Analysis of users and non-users of smartphone applications, “Telematics and Informatics” 2010, Vol. 27, Iss. 3.