Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 58.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
5. The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
6. The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
7. The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
8. Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
9. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
10. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
11. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
12. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
13. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
14. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
15. The meaning of smartphones for marketing communication
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
16. Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
17. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
18. Formuła evergreen leasing w budownictwie mieszkaniowym – trend w projektowaniu zrównoważonym I zarządzaniu nieruchomościami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
19. Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa w latach 2010–2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
20. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
21. Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
22. Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
23. Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
24. IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
25. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
26. Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
27. Physical Fitness of Prison Officers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
28. Analiza kompletności danych z rejestru cen i wartości na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
29. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
30. Ważniejsza bibliografia zagadnień turystyczno-krajoznawczych Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
31. Budowa geologiczna i stosunki wodne doliny górnej Płoni
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
32. Geografia ludności
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
33. Stan i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu północnego do 2000 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
34. Postęp techniczny w Stoczni Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
35. Portowe Straże Pożarne w polskich portach handlowych w latach 1945-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
36. Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
37. Krajoznawstwo na Ziemi Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
38. Literatura w służbie Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
39. Marynistyka a kultura narodowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
40. Nowości marynistyczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
41. O lutni kaszubskiej wspomnienie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
42. Pierwszy polski poemat morski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Przejdź
43. Tradycje marynistyczne w literaturze polskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
44. Węzłowe zagadnienia tematyki morskiej w literaturze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Przejdź
45. Wokół polskiej recepcji Conrada
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Przejdź
46. Wyspiarze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
47. Z prac Komitetu Porozumiewawczego Pisarzy Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
48. Z witryny marynistycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
49. The users perception of mobile apps of polish biggest service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
50. Identification of the Mapping Models of the Players Cooperation in Serve Reception in Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
51. Człowiek dwubiegunowy. Marcuse, akrazja i psychopatologia populizmu
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
52. Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
53. Beyond the Reality Principle: On the Political Role of Imagination in Herbert Marcuse’s Libidinal Economy
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
54. Technika i pragnienie w dobie automatyzacji. Od Marcusego do Stieglera
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
55. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
56. Some accelerationist remarks on Marcuse’s drives theory and his dialectics of civilization
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
57. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
58. Wolność słowa jako narzędzie walki
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
Strona