Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej

Autorzy: Leszek Czapiewski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jarosław Kubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: polityka dywidend cykl giełdowy cykl koniunkturalny teoria sygnalizacji analiza zdarzeń
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: G14 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest określenie związku między wartością wypłacanych dywidend a wielkością nadwyżkowych stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2014. Badania prowadzono z wyróżnieniem okresu koniunktury oraz dekoniunktury. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark wykorzystano trzy modele: średniej stopy zwrotu, indeksowy oraz rynkowy. Wynik – Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Jednak, w większości przypadków, potwierdzają hipotezę o informacyjnej zawartości dywidend. Oryginalność/wartość – Wyniki badań empirycznych zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków w okresie 1998–2014, w których można było stwierdzić wzrost lub spadek wartości wypłacanych dywidend analizowanych w czasie hossy oraz bessy na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders’ Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 35.
2.Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and The Bird in the Hand Fallacy. The Bell Journal of Economics, 1 (10).
3.Below, S., Johnson, K, (1996). Analysis of Shareholder Reaction to Dividend Announcements in Bull and Bear Markets. Journal of Financial and Strategic Decisions, 3 (9).
4.Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12.
5.Czapiewski, L., Kubiak, J. (2017). Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spólek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86).
6.Dasilas, A., Leventis, S. (2011). Stock Market Reaction to Dividend Announcements: Evidence from the Greek Stock Market. International Review of Economics and Finance, 20.
7.Faloye, B, Oluwole, F.(2014). Dividend announcement on share prices in a bull and a bear market phase. Journal of Economics and International Finance, 6.
8.Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7.
9.Healy, P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21.
10.Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie − WSIiZ w Rzeszowie− WSZiA w Zamościu.
11.Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50.
12.Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 4 (40).
13.Perepeczo, A. (2010). Analiza zdarzenia i jej zastosowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 632.
14.Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27.
15.Pieloch-Babiarz, A. (2015). Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 4.
16.Słoński T., Zawadzki, B. (2012). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 1.
17.Tuzimek, R. (2012). Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254.