Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Czy istnieje nadpłynność? Analiza związku między płynnością a rentownością

11 (11-21) Adam Adamczyk, Piotr Waśniewski Więcej
2.

Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016

13 (23-35) Jacek Barburski Więcej
3.

Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw

8 (37-44) Bartłomiej Cegłowski Więcej
4.

Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich

11 (45-55) Marzena Ganc Więcej
5.

Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa

13 (57-69) Marzena Ganc, Mirosław Wasilewski Więcej
6.

Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym

12 (71-82) Grzegorz Konat, Michał Soliwoda Więcej
7.

Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności

12 (83-94) Adam Kopiński, Dariusz Porębski Więcej
8.

Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu

9 (95-103) Danuta Kozłowska-Makóś Więcej
9.

Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszami

9 (105-113) Iwona Matuszyk Więcej
10.

Determinanty struktury kapitału według wybranych działów klasyfikacji NAICS – ujęcie modelowe dla spółek kapitałowych

10 (115-124) Magdalena Mądra-Sawicka Więcej
11.

Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS

11 (125-135) Magdalena Mądra-Sawicka, Aneta Kalisiak Więcej
12.

Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania

11 (137-147) Anna Motylska - Kuźma Więcej
13.

Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce

12 (149-160) Mieczysław Puławski Więcej
14.

Możliwości zastosowania złożonych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstw

14 (161-174) Leonard Rozenberg Więcej
15.

Analiza ryzyka w procesie zarządzania projektem budowlanym

10 (175-184) Agnieszka Siewiera Więcej
16.

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

10 (185-194) Małgorzata Wilczyńska Więcej
17.

Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne

11 (197-207) Eric Ambukita Więcej
18.

Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych

14 (209-222) Bogusława Bek-Gaik, Aleksandra Rapacz Więcej
19.

Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw – analiza sektorowa

12 (223-234) Tomasz Berent Więcej
20.

Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych

8 (235-242) Justyna Bogołębska Więcej
21.

Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej

11 (243-253) Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak Więcej
22.

Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?

13 (255-267) Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski Więcej
23.

Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym

11 (269-279) Joanna Lizińska Więcej
24.

Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej

9 (281-289) Elżbieta Mirecka Więcej
25.

Konsekwencje Wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW

9 (291-299) Jacek Mizerka Więcej
26.

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

12 (301-312) Arkadiusz Orzechowski Więcej
27.

Zróżnicowanie determinant wypłaty dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2017

12 (313-324) Aleksandra Pieloch-Babiarz Więcej
28.

Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Market


(Efekt momentum. Dowód z zaawansowanego rynku rozwijającego się)
10 (325-334) Błażej Podgórski Więcej
29.

Innowacje a zysk ekonomiczny: analiza sektora HORECA na GPW w Warszawie

12 (335-346) Dawid Szutowski, Grzegorz Mikołajewicz Więcej
30.

Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce

12 (347-358) Joanna Wieprow Więcej
31.

Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy

11 (361-371) Jacek Nowak Więcej
32.

Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects


(STRATEGICZNA ZMIANA W PRZEDSIĘBIORSTWIE: ASPEKTY WIELOPŁASZCZYZNOWE)
7 (373-379) Jacek Nowak Więcej
33.

Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

13 (381-393) Jarosław Nowicki Więcej
34.

W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków

12 (397-408) Grażyna Ancyparowicz Więcej
35.

WPŁYW NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI NA OCENĘ ZDOLNOŚCI SPŁATY KREDYTU BANKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM RYZYKA KREDYTOWEGO

10 (409-418) Anna Feruś Więcej
36.

Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30

12 (419-430) Alicja Smuła Więcej
37.

Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)

9 (433-441) Aurelia Bajerska, Mateusz Czerwiński Więcej
38.

Relacja pacjent - płatnik - lekarz

13 (443-455) Piotr Bromber Więcej
39.

Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments


(Uwarunkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu gospodarczym)
9 (457-465) Małgorzata Dworakowska Więcej
40.

Cechy homo oeconomicus

10 (467-476) Monika Różycka, Ireneusz Miciuła Więcej
41.

Federalizm fiskalny – wady i zalety

8 (477-484) Barbara Wieliczko Więcej