Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects
(STRATEGICZNA ZMIANA W PRZEDSIĘBIORSTWIE: ASPEKTY WIELOPŁASZCZYZNOWE)

Autorzy: Jacek Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zmiana strategiczna; strategia przedsiębiorstwa; otoczenie biznesowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:7 (373-379)
Klasyfikacja JEL: M19 L25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd istniejącego zasobu wiedzy na temat zmiany strategicznej z perspektywy, która uwzględnia znaczenie czasu. Dlatego przegląd istniejącej literatury będzie zasadniczo oparty na różnych spojrzeniach. Po pierwsze, pojęcie czasu w strategicznej zmianie. Po drugie, czas i strategiczne działania zmian. Wreszcie, agenci czas i zmiany strategiczne. Perspektywy, na których skupi się ten artykuł, odnoszą się do związanych ze zmianą czasu elementów strategicznych zmian, które większość uczonych od dawna traktowała z odmiennej perspektywy. Podejście wynikające z tego przeglądu odmienia aspekt spojrzenia na strategiczną zmianę pod względem dynamiki procesowej. W związku z tym artykuł skupi się na różnych postaciach strategicznych zmian, które dążą do osiągnięcia zamierzonego celu. Wartość merytoryczna i naukowa tego opracowania wyraża się w prezentacji tematu z nietypowego punktu widzenia, odnosząc się do konkretnego przekładu teorii na wnioski badawcze dotyczące zmiany strategicznej z punktu widzenia aspektów wielopłaszczyznowych. Oryginalne podejście różni się od dotychczas prezentowanych, w dużym stopniu wykorzystując najnowsze źródła literackie, biorąc pod uwagę złożoność zmian strategicznych, zintegrowanych z problemami firmy z perspektywy różnych aspektów w kontekście strategii korporacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartunek, J.M., Woodman, R.W. (2015). Beyond Lewin: Toward a temporal approximation of organization development and change. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, 157–182.
2.Bratnicka, K. (2015). Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji w kierunku ujęcia wielopoziomowego. Problemy Zarządzania, 4 (56), 131–143.
3.Cummings, T., Nickerson, J.A. (2017). An Exploration of Brain Science and its Potential Contributions to Strategic Management & Thinking. Academy of Management Proceedings, 1, 13144.
4.Ellis, K.M., Reus, T.H., Lamont, B.T., Ranft, A.L. (2011). Transfer effects in large acquisitions: How size-specific experience matters. Academy of Management Journal, 54 (6), 1261–1276.
5.Fan, G.H., Zietsma, C. (2017). Constructing ashared governance logic: The role of emotions in enabling dually embedded agency. Academy of Management Journal, 60 (6), 2321–2351.
6.Girod, S.J.G., Whittington, R. (2017). Reconfiguration, restructuring and firm performance: Dynamic capabilities and environmental dynamism. Strategic Management Journal, 38 (5), 1121–1133.
7.Graebner, M., Heimeriks, K., Huy, Q., Vaara, E. (2016). The process of post-merger integration: A review and agenda for future research. Academy of Management Annals, annals-2014.
8.Heimeriks, K.H., Schijven, M., Gates, S. (2012). Manifestations of higher-order routines: The underlying mechanisms of deliberate learning in the context of postacquisition integration. Academy of Management Journal, 55 (3), 703–726.
9.Klarner, P., Raisch, S. (2013). Move to the beat – Rhythms of change and firm performance. Academy of Management Journal, 56 (1), 160–184.
10.Kunisch, S., Bartunek, J., Mueller, J., Huy, Q. (2017). Time in Strategic Change Research. Academy of Management Annals.
11.Lee, B.H., Struben, J., Bingham, C.B. (2018). Collective action and market formation: An integrative framework. Strategic Management Journal, 39 (1), 242–266.
12.Menon, A. (2018). Bringing cognition into strategic interactions: Strategic mental models and open questions. Strategic Management Journal, 39 (1), 168–192.
13.Sudibyo, Y.A., Jianfu, S. (2015). Institutional theory for explaining corruption: An empirical study on public sector organizations in China and Indonesia. Corporate Ownership and Control, 13 (1), 817–958.
14.Vidal, E., Mitchell, W. (2018). Virtuous or vicious cycles? The role of divestitures as a complementary Penrose effect within resource‐based theory. Strategic Management Journal, 39 (1), 131–154.