Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej

Autorzy: Elżbieta Mirecka
Wyższa Szkoła Bankowa
Słowa kluczowe: kryptowaluta formy pieniądza polityka monetarna bezpieczeństwo finansowe bezpieczeństwo ekonomiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (281-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania było przedstawienie w aspekcie poznawczym różnych opinii odnośnie do istoty kryptowalut, jako nowego elektronicznego instrumentu płatniczego i jego wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarki zarówno światowej, jak i lokalnych. Metodologia badania – Analiza opinii finansowych i gospodarczych, analiza źródeł prawa, prezentacja danych statystycznych dotycząca wartości kryptowalut, szacowanie wpływu kryptowalut na poziom gospodarki wybranych państw na podstawie statystycznych danych gospodarczych. Wynik – Opinie na temat istoty kryptowalut i ich oddziaływania są skrajnie zróżnicowane. Kategoria ta, ze względu na jeszcze krótki okres funkcjonowania i odmienność w stosunku do tradycyjnych instrumentów finansowych, nie doczekała się jeszcze pełnej definicji prawnej. W obszarze funkcjonowania banków centralnych zauważa się skrajne stanowiska – od zakazu wprowadzania kryptowalut na rynki finansowe, aż do chęci ich emisji. Także w ocenach ich wpływu na poziom gospodarczy krajów zauważa się odmienne stanowiska: od negacji ich wpływu, a nawet zagrożeń, aż do nadawania kryptowalutom rangi czynnika wzrostu gospodarczego. Oryginalność/wartość – Opracowanie wybiegające poza klasyczne ukazanie mechanizmu funkcjonowania kryptowalut, a w szczególności jako czynnik spekulacyjny przy decyzjach finansowych indywidualnych inwestorów. Wyniki sugerują brak jednolitego stanowiska i opinii zarówno badaczy problemu, jak i państw i instytucji gospodarczych, finansowych i nadzorujących. Brak także wypracowanych mechanizmów ochronnych przed negatywnym wpływem kryptowalut na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bela, S., Kopyściański, T., Srokosz, W. (2016). Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
2.Business Insider Polska. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty.
3.Chrabonszczewska, E. (2013). Botcoin – nowa wirtualna, globalna waluta? International Journal of Management and Economics, 40.
4.European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes. Frankfurt am Main, October.
5.FATF Virtual Currencies (2014). Key Definitions and Potential AML. Paris: CFT Risks.
6.Gostomski, E. (2015). Bitcoin – od sukcesu do kryzysu wirtualnej monety. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 39.
7.http://bithub.pl/blockchain/kryptowaluty.
8.https://bitcoin.pl/wiadomości.
9.https://bithub.pl/wiadomości/europejski_bank_centralny_nie_zamierza_regulowac_kryptowalut.
10.Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardienelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza Solidarność.
11.Krzyżkiewicz, Z., Jaworski, L.W., Puławski, M. (1998). Leksykon bankowo-giełdowy. Warszawa: Poltex.
12.Piaszczyński, W. (2004). Anatomia pieniądza. Warszawa: SCRIPT.
13.Schaal, P. (1996). Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa: PWE.
14.Sodolak, S. (2017). Kryptowaluty czynią zbędnymi banki centralne. Czy państwa zakażą bitcoinów? Gazeta Prawne– Biznes, 21.10.
15.Wiśniewska, A. (2015). Bitcoin jako waluta wirtualna. Institute of Economic Research Working Papers, 155.
16.Zestawienie polskich giełd i kantorów kryptowalut. Pobrano z: coinroom.com.
17.Zschäpitz, H. (2018). Der verteufelte Bitcoin erhält ein unerwartetes Gütesiegel. Die Welt, 14.03.
18.Żabiński, Z. (1989). Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej. Ossolineum.