Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania

Autorzy: Anna Motylska - Kuźma
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: źródła finansowania innowacyjność decyzje finansowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: G30 G32 G34 G38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu była próba identyfikacji kierunków rozwoju źródeł finansowania, biorąc pod uwagę zarówno ich innowacyjność, jak i alternatywne podejście do finansowania. Metodologia badania – Artykuł został oparty na analizie literatury i wyników dostępnych badań w zakresie źródeł finansowania działalności, podejmowanych przez różnego rodzaju jednostki organizacyjne, w tym głównie przez przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano oceny kierunków innowacyjności źródeł finansowania działalności. Wynik – Przegląd literatury ukazuje wiele nadużyć w wymiennym stosowaniu innowacyjności źródła finansowania z finansowaniem alternatywnym oraz chaos w stosowaniu powyższej terminologii. Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że w wielu przypadkach (choć nie wszystkich) źródła finansowania, które można nazwać innowacyjnymi, stanowią również alternatywę dla tradycyjnego systemu finansowego i główny nurt rozwoju źródeł finansowania. Najbardziej wyrazistymi cechami nowoczesnych, innowacyjnych sposobów finansowania działalności jest powszechne wykorzystanie technologii internetowych, oparcie o społeczności i ucieczka od nadmiernych regulacji prawnych. Oryginalność/wartość – Wyniki rozważań należy traktować jako podstawę do głębszej dyskusji na temat klasyfikacji źródeł finansowania oraz wyznaczenia dalszych kierunków badań nad ich innowacyjnością, możliwymi ograniczeniami oraz warunkami sprzyjającymi ich powstawaniu, a także nad związanym z nimi ryzykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adhami, S., Guidici, G., Martinazzi, S. (2017). Why Do Business Go Crypto? An Empirical Analysis of Initial Coin Offerings. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=3046209.
2.Baeck, P., Collins, L., Zhang, B. (2014). Understanding Alternative Finance The UK Alternative Finance Industry Report. University of Cambridge.
3.Bellavitis, C., Filatotchev, I., Kamuriwo, D.S., Vanacker, T. (2017). Enterpreneurial Finance: New Frontiers of Research and Practice. Venture Capital, 19, 1–16, DOI: 10.1080/13691066.2016.1259733.
4.Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D., Wright, M. (2015). New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, and Peer‐to‐Peer Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 1 (39), 9–26.
5.De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D. (2012). A Framework for European Crowdfunding. Pobrano z: http://www.crowdfundingframework.eu (1.07.2015).
6.Carter, C.F., William, B.R. (1958). Industry and Technological Process. London: Oxford University Press.
7.Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
8.Freeman, Ch. (1994). The Economics of Ttechnical Change. Cambridge Journal of Economics, 5 (18).
9.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kotler, Ph. (2013). Innowacyjność – przepis na sukces. Model od A do F. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
11.Kuryłek, Z. (2015). Mezzazine capital. Nowoczesne finansowanie przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
12.Moenninghoff, S.C., Wieandt, A. (2013). The Future of Peer-to-Peer Finance. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 5 (65), 466–487.
13.Motylska-Kuźma, A. (2015). Cost of Crowdfunding as a Source of Capital for the Small Company. Proceedings of the 18th International Academic Conference. London, e-book, ISSN: 2336-5617.
14.Munsfield, E. (1968). Industrial Research and Technology Innovation. New York: W.W. Norton & Company.
15.Rassenfosse, G., Fischer, T. (2016). Venture Debt Financing: Determinants of the Lending Decision. Strategic Entrepreneurship Journal, 10, 235–256 .
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
17.Stachera-Włodarczyk, S. (2015). Rola innowacji finansowych w działalności banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 19, 63–74.
18.Ziegler, T., Reedy, E.J., Le, A., Zhang, B., Kroszner, R.S., Garvey, K. (2017a). 2017 The Americas Alternative Finance Industry Report. Hitting Stride. Pobrano z: alternative-finance/downloads/2017-05-americasalternativefinance-industry-report.pdf (21.02.2018).
19.Zieger, T., Shneor, R., Garvey, K., Wenzlaff, K., Yerolemou, N., Hao, R., Zhang, B. (2017b). Expanding Horizon. The 3rd European Alternative Finance Industry Report. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3106911 (21.02.2018).