Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
2. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
3. Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
4. Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
5. Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
6. Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
7. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
8. Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
9. Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
10. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
11. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
12. Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
13. Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
14. Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
15. Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
16. Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
17. Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw – analiza sektorowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
18. Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
19. Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
20. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
21. Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno- -finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
22. Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
23. Determinants for improving the financial situation of small and medium-sized companies – in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
24. Znaczenie kontraktów jako najbardziej kompleksowego czynnika ograniczającego problem agencji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
25. The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
26. Family firms' performance on the example of large entities in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
27. Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
Strona