Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń

Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: karta chipowa zakład ubezpieczeń klient
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (387-395)
Klasyfikacja JEL: G20 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wprowadzenia plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń. Omówiono zalety wprowadzenia takich kart. Na podstawie badania ankietowego omówiono również, w jaki sposób klienci oceniają pomysł wprowadzenia kart chipowych do rejestracji wszystkich posiadanych ubezpieczeń i możliwości wykorzystania karty jako karty kredytowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borcuch, A. (2014). Bankowość elektroniczna w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Bury, A. (2014). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
3.Hinc, A. (2008). Karta kredytowa. Gliwice: Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o. o.
4.Obzejta, Ł., Kaszubski, R. (2012). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Raible, M. (2010). What’s happening in the Java world. Pobrano z: https://dzone.com/articles/whats-happening-java-world.
6.Słownik pojęć (2015). Stowarzyszenie PEMI. Pobrano z: www.pemi.org.pl/index.php/50kumadadeb310010415.dstz.