Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017

Rok wydania:2017

Pliki opcjonalne

miz_nr_2_(48)_2017_miz48-red_i_tytulowa.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland


(Etnocentryzm konsumencki na rynku żywności ekologicznej w Polsce)
10 (11-20) Paweł Bryła Więcej
2.

Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

10 (21-30) Rafał Czyżycki Więcej
3.

Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy

11 (31-41) Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska, Kinga Ossowska Więcej
4.

Młodzież wobec wyzwań współczesności

9 (43-51) Alina Oczachowska Więcej
5.

Making purchase decisions on ice cream market


(Podejmowanie decyzji zakupowych na rynku lodów)
10 (53-62) Agnieszka Palka Więcej
6.

Determinanty stylu życia młodych konsumentów

9 (63-71) Wanda Patrzałek Więcej
7.

Zachowania kobiet w zakresie zastosowania miodu i produktów pszczelich w kosmetyce

11 (73-83) Piotr Przybyłowski, Anita Wilczewska Więcej
8.

Czynniki kształtujące zachowania nabywcze konsumentów pieczywa chrupkiego w opinii studentów Akademii Morskiej

10 (85-94) Millena Ruszkowska, Joanna Bartkowicz Więcej
9.

Zachowania konsumentów na rynku second hand

10 (95-104) Agnieszka Rybowska Więcej
10.

Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków

12 (105-116) Renata Seweryn Więcej
11.

Preferencje konsumentów polskich oraz amerykańskich dotyczące spożycia miodów pszczelich

14 (117-130) Natalia Żak Więcej
12.

Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów

8 (133-140) Ewa Jerzyk Więcej
13.

Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw

13 (141-153) Magdalena Kalińska-Kula Więcej
14.

Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

10 (157-166) Renata Nestorowicz, Sylwester Białowąs Więcej
15.

Analiza rynku przypraw w Polsce

9 (167-175) Joanna Newerli-Guz Więcej
16.

Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych

12 (177-188) Józef Perenc Więcej
17.

Food dangerous for the consumer in INFOSAN events


(Żywność niebezpieczna dla konsumenta w zdarzeniach sieci INFOSAN)
8 (189-196) Marcin Pigłowski Więcej
18.

Konsument na rynku globalnym – analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego

8 (197-204) Adam Sagan Więcej
19.

Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego

8 (207-214) Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka Więcej
20.

Karty rabatowe jako sposób budowania relacji ze studentami

9 (215-223) Urszula Chrąchol-Barczyk Więcej
21.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce

8 (225-232) Dariusz Oczachowski Więcej
22.

Budowanie lojalności polskich konsumentów – czy potrzebna jest redefinicja?

10 (233-242) Anetta Pukas Więcej
23.

Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne

11 (243-253) Monika Sak-Skowron Więcej
24.

Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie

10 (255-264) Paweł Waniowski Więcej
25.

How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity


(Jak zaangażować konsumenta we współtworzenie innowacji? Implikacje dla działalności marketingowej)
10 (265-274) Monika Zajkowska Więcej
26.

Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością

11 (277-287) Piotr Cyrek Więcej
27.

Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta

12 (289-300) Marcin Gąsior Więcej
28.

Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych

10 (301-310) Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Czuba Więcej
29.

Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

11 (311-321) Agata Szkiel Więcej
30.

Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w akredytowanym laboratorium badawczym

10 (323-332) Joanna Wierzowiecka Więcej
31.

Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów

11 (335-345) Joanna Dyczkowska Więcej
32.

Usługi rekreacyjne fitness – cechy usług jako wartości dla klienta

9 (347-355) Barbara Iwankiewicz-Rak, Agnieszka Rak Więcej
33.

Strategie marek na rynku napojów energetycznych

15 (357-371) Jarosław A. Kowalski Więcej
34.

Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju

13 (373-385) Robert Maik Więcej
35.

Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń

9 (387-395) Beata Nowotarska-Romaniak Więcej
36.

Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz

9 (397-405) Mirosława Pluta-Olearnik Więcej
37.

Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce

19 (407-425) Paweł de Pourbaix, Lucyna Daleka Więcej