Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz

Autorzy: Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: usługi wartość dla klienta przewaga konkurencyjna wirtualna rzeczywistość rozszerzona rzeczywistość
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (397-405)
Klasyfikacja JEL: M31 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka artykułu nawiązuje do aktualnego obszaru badań nad źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, do których należy kreowanie wartości dla klienta w oparciu o posiadane zasoby i relacje. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia usług w budowaniu wartości dla klienta i przewagi przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Źródłem informacji są badania publikowane w czasopismach naukowych, studia przypadków oraz informacje statystyczne. Wyniki diagnozy posłużyły do wskazania pożądanych kierunków dalszych badań empirycznych. Analizowane przypadki przedsiębiorstw branży wyposażenia wnętrz mają praktyczne walory i mogą posłużyć do analiz benchmarkingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dobiegała-Korona, B. (2006). Wartość klienta czy wartość dla klienta. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1.
2.Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (red.). (2010). Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
3.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
4.Hawkins, D.I., Best, R.J., Coney, K.A., Koch, E.C. (2004). Consumer Behavior Building Marketing Strategy. New York: McGrowHill.
5.Horowitz. J. (2006). Strategia obsługi klienta. Warszawa: PWE.
6.Ikea i Apple łączą siły. Tworzą aplikację, która zrewolucjonizuje sposób robienia zakupów (2017). Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/ikea-aplikacja-wykorzystujaca-rozszerzona-rzeczywistosc/pq4r7yf.
7.Iwińska-Knop, K., Szymańska K. (2015). Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 13 (62), 73‒85.
8.Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
9.Kotler, P., Keller, K.L. ( 2012). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
10.Krzyżanowska, M. (2015). Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
11.MaxFliz (2017). Pobrano z: http://www.max-fliz.com./pl/magazyn-magnetyzm-formy/481.
12.Niestrój, R. (2002). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Creating unique value with customers. Boston: Harvard University Press.
14.Reidenbach, E.R., Goeke R.W., (2006). Competing for customers and winning with value. Milwaukee: ASQ Quality Press.
15.Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce w 2016 roku (3.06.2017). Pobrano z: https://www.pmrpublications.com/Rynek-wyposazenia-wnetrz-w-Polsce-2016.
16.Szymura-Tyc, M. (2004). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Acta Universitais Lodziensis, Folia Oeconomica, 179, 207‒213.
17.Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing w procesie tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 90‒93.
18.Urban, W., Siemieniako, D. (2012). Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.