Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów

Autorzy: Ewa Jerzyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: starsi konsumenci zachowania nabywców eye-tracking metodologia badań
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (133-140)
Klasyfikacja JEL: D87 B41 D83 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Segment starszych konsumentów to najszybciej rosnący rynek, który zgłasza wiele niezaspokojonych potrzeb. Poznanie tych potrzeb, ale również zachowań i decyzji seniorów, jest ważnym wyzwaniem, z którym nie radzą sobie tradycyjne metody badań marketingowych, opierające się na słownych sprawozdaniach badanych. Z tego względu proponuje się wykorzystanie nowoczesnych badań, które bazują na pomiarach fizjologicznych uwagi wzrokowej. Podstawową zaletą tego rodzaju badań jest właściwość predykcji zachowań konsumentów na podstawie rzeczywistych informacji, które nie pochodzą z zeznań introspekcyjnych. Okazuje się jednak, że prowadzenie takich badań wymaga wiedzy i przewidywania określonych problemów wynikających z gorszej sprawności narządu wzroku oraz funkcji poznawczych starszych respondentów. Celem artykułu jest przedstawienie trudności metodologicznych prowadzenia badań okulograficznych ze starszymi respondentami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Añaños-Carrasco, E. (2015). EyeTracker Technology in Elderly People: How Integrated Television Content is Paid Attention to and Processed. Comunicar, 23, 45, 75‒83.
2.Byczewska-Konieczny, K., Kielar-Turska, M., Paleczna, M. (2013). Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym. Psychologia Rozwojowa, 18 (4), 8‒93.
3.Ebner, N.C., He, Y., Johnson, M.K. (2011). Age and emotion affect how we look at a face: Visual scan patterns differ for own-age versus other-age emotional faces. Cognition & Emotion, 25 (6), 983‒997. doi:10.1080/02699931.2010.540817.
4.Derbaix, C., Abeele, P.V. (2001). Wnioskowanie a upodobania konsumentów. Status poznania i świadomości w teorii zachowania konsumenta. W: M. Lambkin, G.R. Foxall, F. Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Francuz, P. (2010). Strategie przeszukiwania pola wzrokowego podczas wykonywania zadań rotacji umysłowej. W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.), Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne (s. 43‒65). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
6.Garczarek-Bąk, U. (2016). Użyteczność badań eye trackingowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców. Ekonometria, 3, 54‒71.
7.GUS (2017). Ludność Polski w wieku 60 lat i więcej. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/.
8.Holmqvist, K.M., Nyström, R., Andersson, R., Dewhurst, H., Jarodzka, J. van de Weijer, J. (2011). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures. USA: Oxford University Press.
9.Isaacowitz, D.M., Riediger, M. (2011). When age matters: Developmental perspectives on cognition and emotion. Cognition & Emotion, 25 (6), 957‒967. doi:10.1080/02699931.2011.561575.
10.Isaacowitz, D.M., Toner, K., Goren, D., Wilson, H.R. (2008). Looking While Unhappy: Mood-Congruent Gaze in Young Adults, Positive Gaze in Older Adults. Psychological Science (0956-7976), 19(9), 848-853. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02167.x.
11.Lahey, J.N., Oxley, D. (2016). The Power of Eye Tracking in Economics Experiments. American Economic Review, 106 (5), 309‒313. doi:10.1257/aer.p20161009.
12.Murata, A. (2006). Eye-Gaze Input Versus Mouse: Cursor Control as a Function of Age. International Journal Of Human-Computer Interaction, 21 (1), 1‒14.
13.Murphy, N.A., Isaacowitz, D.M. (2010). Age effects and gaze patterns in recognising emotional expressions: An in-depth look at gaze measures and covariates. Cognition & Emotion, 24 (3), 436‒452. doi:10.1080/02699930802664623.
14.Olejniczak, T. (2016). Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 277‒285.
15.Samoliński, B., Gierczyński, J. (2015).Choroby narządu wzroku wyzwaniem dla zdrowia publicznego i zdrowego starzenia się. W: B. Samoliński, J. Gierczyński (red), Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się. Pobrano z: https://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siatkowki.pdf (5.05.2017).
16.Soederberg Miller, L.M. (2014). Quantitative information processing of nutrition facts panels. British Food Journal, 116 (7), 1205‒1219.
17.Stan zdrowia ludności Polski (2016). Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html.
18.Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stolecka-Makowska, A., Wolny, R. (2014). Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych. Studia Ekonomiczne, 195, 197‒205.
20.Świda, J., Jaracz, E. (2017). Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów. Przemysł Spożywczy, 71 (1). 42‒45.