Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZACHOWANIA NABYWCZE POLSKICH E-KONSUMENTÓW NA RYNKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
2. Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
3. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
4. Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
5. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
6. Komunikowanie wizualne danych pozafinansowych w spółkach sektora energetycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
7. Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
8. Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
9. Zarządzanie prywatnością w internecie - wybrane problemy metodologiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
10. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
11. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
12. Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
13. Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
14. Tourism advisory services in the context of New Institutional Economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
15. Selected predictors of the evaluation of credibility of information on food packaging among processors and distributors
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
16. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
17. Network organization – functioning of enterprises in the information area
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
18. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
19. Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
20. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
21. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
22. Communication With Clients Using Electronic Mail – Analysis of the Expectations of Various Market Segments
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
23. Authority–citizen relation in the aspect of the development of e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
24. Viral Marketing Communication for Brand
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
25. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
26. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
27. Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją. Wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona