Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego

Autorzy: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing emocji branding media społecznościowe e-commerce
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (327-337)
Klasyfikacja JEL: D83 M31 M37 Y30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przyjęto założenie, że emocje są nieodłącznym elementem współczesnego marketingu. Nie można jednak uznawać marketingu emocji za odrębny nurt, a jedynie wskazać jego wybrane obszary, w których emocje są dźwignią podejmowanych działań, np. branding, reklama, marketing sensoryczny, e-commerce czy marketing angażujący. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że współczesny marketing, zwłaszcza w obszarze wartości dodanej, oddziałuje na decyzje konsumenta głównie za pomocą bodźców emotogennych. Podstawę rozważań stanowi przegląd literatury i rozwiązań praktycznych z zakresu wykorzystania emocji w marketingu oraz wyniki własnego badania jakościowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boroń, M. (2014). Nieważne jak, ważne co! Marketing w Praktyce, 11, 32.
2.Bucki, P. (2014). Szczere są kochane. Marketing w Praktyce, 11, 41.
3.Capiński, M. (2015). Atut własnego języka. Marketing w Praktyce 5, 29.
4.Chrąchol, U. (2013). Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 147‒158.
5.Jacyna, M. (2015). Wykrzyczany przez użytkowników. Marketing w Praktyce, 9, 46‒47.
6.Karwatka, T. (2012). Jak kupują klienci online. Marketing w Praktyce, 9, 24.
7.Kisiel, A. (2009). Konsument i komunikacja marketingowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 559, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 315‒321.
8.Koncewicz, M. (2014). Opakowanie wrażeń. Marketing w Praktyce, 11, 51.
9.Kotarbiński, J. (2012a). Angażuj lub giń w męczarniach. Marketing w Praktyce, 2, 24‒25.
10.Kotarbiński, J. (2012b). Mieć czy być. Marketing w Praktyce, 6, 40.
11.Kotarbiński, J. (2014). Udział w umysłach i emocjach. Marketing w Praktyce, 11, 52‒54.
12.Nowacki, R. (2014). Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 181‒198.
13.Oczachowska, A. (2013). Kierunki w rozwoju reklamy telewizyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 417‒430.
14.Piwowarczyk, M. (2012). Projektowanie zaufania. Marketing w Praktyce, 9, 29.
15.Sokołowski, D. (2014). Społeczności firmami, firmy społecznościami. Marketing w Praktyce, 3, 32‒33.
16.Stawarz, B. (2015). Wzniosłe zasady i proza życia. Marketing w Praktyce, 9, 42.
17.Szydlik, M. (2014). Sprzedaż mniej bez emocji. Marketing w Praktyce, 11, 28‒30.
18.Ulman, M. (2015). Kto nam to da – wygra. Marketing w Praktyce, 9, 53.
19.Zięba, K. (2005). Nowoczesne trendy w marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 414, 167‒172.