Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją. Wyniki badań

Autorzy: Beata Tarczydło ORCID
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Anna Kondak ORCID
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Adrian Konior
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: marketing wirusowy metodyka stosowania zarządzanie organizacją zalecenia dla marketerów
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:17 (189-205)
Klasyfikacja JEL: M30 M31 M37 D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie marketingu wirusowego (ang. viral marketing) oraz określenie jego miejsca i roli w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Przeprowadzono studia literaturowe, dokonano przeglądu dostępnych opracowań i raportów oraz zrealizowano projekt badań własnych. Wychodząc od definicji analizowanej koncepcji marketingowej o jej wzrastającej roli w dobie technologii cyfrowej, omówiono jej formy oraz metodykę projektowania i wdrażania skutecznej kampanii marketingu wirusowego. Autorzy dokonali diagnozy zakresu wykorzystania i popularności marketingu wirusowego w praktyce zarządzania organizacjami na rynku polskim oraz przeprowadzili badanie ankietowe przez platformę PROFITEST na temat „Znaczenie marketingu wirusowego w zarządzaniu organizacjami”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber House Kraków (2017). Post i film „When beatboxing is life”. Facebook. Pobrano z: https://pl-pl.facebook.com/barberkrakow/videos/1689311697759864/.
2.Beverland, M., Dobele, A., Farrelly, F. (2015). The viral marketing metaphor explored through Vegemite. Marketing Intelligence & Planning, 33 (5), 656‒674.
3.Content marketing 2017 (2017). Raport Interaktywnie.com. Pobrano z: https://interaktywnie.com/ biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-content-marketing-20 17-255241.
4.Cruz, D., Fill, C. (2008). Evaluating viral marketing: isolating the key criteria. Marketing Intelligence & Planning, 26 (7), 743–758.
5.Hughes, M. (2008). Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
6.Hupa, A. (2017). Multiscreening 2017 – popularność różnych rodzajów wideo. IRCenter. Pobrano z: https://ircenter.com/multiscreening-2017-popularnosc-roznych-rodzajow-video.
7.IAB Polska (2016). Konsumpcja treści online a marketing. Raport 2016. Związek Pracodawców Branży Internetowej. Digital Resolution. Pobrano z: https://www.iab.org.pl/wp-content/ uploads/2016/04/Raport_Konsumpcja_tresci_online_20161.pdf.
8.Jose, M., Romero, M., Consolacion, A.S. (2013). Viral marketing through e-mail: the link company – consumer. Management Decision, 51 (10), 1970–1982.
9.Kasprzycki-Rosikoń, J., Piątkowski, J. (2013). Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
10.Kiełtyka, L. (2017a). Inspiracje i innowacyjność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu innowacyjnych strategii organizacji. Przegląd Organizacji, 7, 32–37.
11.Kiełtyka, L. (2017b). Narzędzia i techniki multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, 8, 33–42.
12.Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. Warszawa: MT Biznes.
13.Kotler, P., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
14.Liveinthed (2017). Apple’s Viral Holiday Commercial. Pobrano z: https://www.youtube.com/wat ch?v=wLDwuPnvJdw.
15.Michalak, P.R., Daszkiewicz, D., Musz, A. (2012). Marketing wirusowy w Internecie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
16.Nalty, K.H. (2010). Beyond viral: how to attract customers, promote your brand, and make money with online video. New York: John Wiley & Sons.
17.Netsprint (2016). Rynek reklamy internetowej w Polsce – kontekst i content marketing 2015/2016. Pobrano z: http://netsprint.eu/dane-content-marketing-sila-napedowa-reklamyinternetowejraportnetsprinta/? utm_source=NetsprintDziennikarze&utm_medium=email&utm_campa ign=Raport2015-2016.
18.Niżnik, W. (2016). Social Media 2016. IRCenter. Pobrano z: https://ircenter.com/social-media- 2016/.
19.Przybysz, M. (2017). Maryla Rodowicz tą niespodzianką wprawiła w osłupienie nowożeńców i wszystkich gości. Pobrano z: http://bliss.natemat.pl/220923,maryla-rodowicz-ta-niespo dzianka-wprawila-w-oslupienie-nowozencow-i-wszystkich-gosci.
20.Scott, D.M. (2015). The new rules of marketing and PR: how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases and viral marketing to reach buyers directly. Hoboken: John Wiley & Sons.
21.Stabryła, A. (red.). (2012). Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
22.Szeptanie jest w cenie (2010). Raport Interaktywnie.com. Pobrano z: https://interaktywnie.com/ badania-i-megapanel/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973.
23.Wendt, L.M., Griesbaum, J., Kölle, R. (2016). Product advertising and viral stealth marketing in online videos. A description and comparison of comments on YouTube. Aslib Journal of Information Management, 68 (3), 250–264.
24.Wideo w internecie 2017 (2017). Raport Interaktywnie.com. Pobrano z: https://interaktywnie. com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-wideo-w-interne cie-2017-255588.
25.Żabiński, L. (2014). Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze. Marketing i Rynek, 8, 201–206.