Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 60.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
2. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
3. ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
4. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
5. NOWE TEDNDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW – PERSPEKTYWA MARKETINGOWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
6. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
7. JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
8. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
9. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
10. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA RYNKU KAWY NATURALNEJ JAKO PRZESŁANKA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
11. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
12. MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
13. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
14. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
15. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
16. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
17. HETERONORMA CZY RÓŻNICOWANIE? OCZEKIWANIA MNIEJSZOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
18. Use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
19. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
20. Logistics customer service on the example of courier companies
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
21. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
22. Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
23. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
24. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
25. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
26. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
27. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
28. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
29. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
30. External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
31. Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
32. Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
33. Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
34. Sferyczny model komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
35. Wpływ świadomości ceny na spostrzeganie produktu ‒ badania quasi-eksperymentalne na przykładzie czerwonego wina
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
36. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
37. Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
38. Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
39. Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
40. Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
41. Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
42. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
43. The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
44. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
45. Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
46. Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
47. Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
48. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
49. Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
50. Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
51. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
52. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
53. Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
54. Ocena użyteczności form prezentacji treści na stronach internetowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
55. Marketing logistics management in e-retail – the essence and selected practical aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
56. Viral Marketing Communication for Brand
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
57. Tourist Space and its Role in the Activities of Tourism Enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
58. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
59. Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją. Wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
60. Effects of e-Commerce Functioning on Customer’s Need Satisfaction
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
Strona