Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Wpływ świadomości ceny na spostrzeganie produktu ‒ badania quasi-eksperymentalne na przykładzie czerwonego wina

Autorzy: Monika Sak-Skowron
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Monika Persona
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Słowa kluczowe: spostrzeganie produktu eksperyment rynek wina
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (245-258)
Klasyfikacja JEL: M30 L66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy i koncentruje się na analizie zjawiska percepcji produktu. Jego celem jest przedstawienie wyników badań własnych autorek oraz wskazanie dalszych rekomendacji badawczych. Na podstawie przeprowadzonych badań quasi-eksperymentalnych wskazano na wpływ świadomości ceny wina na jego smak. Podmiotem badania byli pełnoletni mieszkańcy portugalskiego miasta Braga. W badaniach wzięło udział 120 osób. Do określenia preferencji dotyczących smaku wina zastosowano ślepe testy. Wpływ świadomości ceny i jej poziomu na decyzje konsumenckie określono na podstawie zmian w podejmowanych przez badanych decyzjach po degustacji win oznaczonych cenami. Wyniki dowodzą, że cena stanowi istotny czynnik decyzji konsumenckich, wpływający na postrzeganą jakość wina. Ponadto wykazano, że występują różnice między częstotliwością zmian preferencji pod wpływem ceny u kobiet i mężczyzn.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bondos, I. (2016). Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
3.Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Dickson, P.R., Sawyer, A.G. (1990). The price knowledge and search of supermarket shoppers. Journal of Marketing, 54 (3), 42‒53.
5.Falkowski, A., Mackiewicz, R. (2015). Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat. Marketing i Rynek, 1, 8‒18.
6.Jachnis, A. (2007). Psychologia konsumenta. Psychologia i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
7.Kieżel, E. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Kotler, Ph. (2002). Marketing. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Łukasik, P., Schivinski, B. (2014). Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych. Marketing i Rynek, 6, 27‒33.
10.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Nagle, T. (1987). The strategy and tactics of pricing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
12.Shiv, B., Carmon, Z., Ariely, D. (2005). Placebo effects of marketing actions: consumers may get what they pay for. Journal of Marketing Research, 42 (4), 383‒393.
13.Spostrzeganie (2017). Słownik psychologiczny. Pobrano z: www.psychologia.net.pl/slownik.php?level=30 (25.06.2017).
14.Sułek, A. (1979). Eksperyment w badaniach społecznych. Warszawa: PWN.
15.Szczepański, J. (2005). Strategiczny Brand Marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menadżerów i nie tylko. Gliwice: Helion.