Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA RYNKU KAWY NATURALNEJ JAKO PRZESŁANKA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Autorzy: Joanna Bartkowicz
Akademia Morska w Gdyni

Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: kawa naturalna konsument ekspres ciśnieniowy częstość spożycia kawy
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (7-20)
Klasyfikacja JEL: D12 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badanie przeprowadzono w grupie 424 osób zamieszkujących miasta o różnej wielkości i wsie. Miało ono na celu diagnozę zachowań konsumentów z województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej. Ocenie zostały poddane między innymi: czynniki wyboru określonej marki kawy, marki kawy najczęściej wybierane przez badanych, lojalność wobec marki, sposób parzenia, miejsce zakupu kawy. Sprawdzono, na ile płeć, miejsce zamieszkania i wiek wpływają na wybory dokonywane przez konsumentów. Uzyskane dane są dobrym punktem wyjścia do segmentacji konsumentów przez podmioty zajmujące się dystrybucją, importem zarówno samej kawy naturalnej, jak i urządzeń, które mielą i parzą kawę ziarnistą i mieloną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
2.Falkowski, A., Tyszka, T. (2002). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
3.Hopej, M., Kral, Z. (red.). (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
4.ICO (2015). Imports of Coffee by Selected Importing Countries. Pobrane z: www.ico.org/prices/m4-imports.pdf (6.11.2015).
5.ICO (2016). Total Production by All Exporting Countries. Pobrane z: www.ico.org/prices/po-production.pdf (10.01.2016).
6.Jiang, P., Rosenbloom, B. (2005). Customer Intention to Return Online: Price Perception, Attribute-level Performance, and Satisfaction Unfolding over Time. European Journal of Marketing, 39, 1–2, 150−174.
7.Karczewska, M. (2010). Determinanty zachowań konsumenckich na rynku. W: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych (s. 475–484). Kraków.
8.Kobielska, Z. (2009). Kawa nie boi się ryzyka. Fresh & Cool Market, 7, 15–17.
9.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
10.Kowalski, W. (2010). Wszystko rynku kawy, Efix Dom Maklerski. Pobrane z www.efixpolska.com/C/dwn/ae/coffee.pdf (6.11.2015).
11.Lenart, B., Sikora T. (2001). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95–106.
12.Portal Spożywczy (2015). Pobrane z: www.portalspozywczy.pl/kawa-herbata/wiadomosci/kawa-w-polsce-prawie-najtansza-w-europie,121495_1.html (26.10.2015).
13.Reichheld, F., Schefer, P. (2000). E-loyalty: Your Secret Weapon on the Web. Harvard Business Review, 78, 4, 105–113.
14.Skawińska, E. (red.). (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa– Poznań: PWN.
15.Trijp van, H.C.M., Schifferstein, H.N.J. (1995). Sensory Analysis in Marketing Practice: Comparison and Integration. Journal of Sensory Studies, 10, 127–147.