Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016

Rok wydania:2016
Dziedzina:Brak dziedziny
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA RYNKU KAWY NATURALNEJ JAKO PRZESŁANKA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

14 (7-20) Joanna Bartkowicz, Agnieszka Rybowska Więcej
2.

ETNOCENTRYCZNY WYMIAR PROSUMPCYJNEJ AKTYWNOŚCI POLSKICH NABYWCÓW

8 (21-28) Agnieszka Izabela Baruk Więcej
3.

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC ZACHOWAŃ Z ZAKRESU KONSUMPCJI WSPÓLNEJ – CZY EKONOMIA WSPÓŁDZIELONA MA SZANSE NA UPOWSZECHNIENIE?

10 (29-38) Aleksandra Burgiel Więcej
4.

KONSUMPCJA HEDONISTYCZNA A KONSUMPCJA ETYCZNA. CZY POTRZEBNA JEST SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA?

18 (39-56) Felicjan Bylok Więcej
5.

DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI

8 (57-64) Katarzyna Caban-Piaskowska Więcej
6.

ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

14 (65-78) Anna Dąbrowska, Mirosław Janoś- Kresło Więcej
7.

PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH

10 (79-88) Sebastian Dudziak, Jacek Borzyszkowski Więcej
8.

ZACHOWANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

10 (89-98) Joanna Dyczkowska Więcej
9.

TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT

12 (99-110) Agata Dziakowicz- Grudzień Więcej
10.

E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+

10 (111-120) Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska Więcej
11.

KONSUMPCJA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 2004-2013

12 (121-132) Mariola Grzybowska-Brzezińska Więcej
12.

MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

10 (133-142) Anna Jasiulewicz Więcej
13.

POSTRZEGANIE ŻYWNOŚCI O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW

10 (143-152) Marzena Jeżewska-Zychowicz, Iwona Kowalczuk Więcej
14.

BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

12 (153-164) Małgorzata Kieżel, Joanna Wiechoczek Więcej
15.

ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH

12 (165-176) Renata Knap, Katarzyna Włodarczyk Więcej
16.

INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI

10 (177-186) Iwona Kowalczuk, Marzena Jeżewska-Zychowicz Więcej
17.

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

12 (187-198) Agnieszka Kozera, Romana Głowicka- Wołoszyn Więcej
18.

POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ

10 (199-208) Witold Kozirok, Elżbieta Marciszewicz, Ewa Babicz-Zielińska Więcej
19.

POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG

10 (209-218) Marcin Lipowski Więcej
20.

ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

12 (219-230) Grzegorz Maciejewski Więcej
21.

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK

10 (231-240) Beata Marciniak Więcej
22.

ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

10 (241-250) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
23.

KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE

10 (251-260) Jacek Michalak, Zbigniew Warzocha, Ewelina Gamrat Więcej
24.

KONSUMENT JAKO CZŁONEK ORGANIZACJI- SZERSZA PERSPEKTYWA KOPRODUKCJI

10 (261-270) Maciej Mitręga, Agnieszka Małecka Więcej
25.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)

10 (271-280) Agata Niemczyk, Jarosław A. Handzel Więcej
26.

KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY

10 (281-290) Agata Niemczyk Więcej
27.

UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

10 (291-300) Anna Maria Nikodemska- Wołowik, Katarzyna Andruszkiewicz Więcej
28.

KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

18 (301-318) Anna Olejniczuk- Merta Więcej
29.

ZACHOWANIA NABYWCZE POLSKICH E-KONSUMENTÓW NA RYNKU

10 (319-328) Mirosław Pacut Więcej
30.

ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR

10 (329-338) Marek Pawlak Więcej
31.

OCENA ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH I REALIZACJI FUNKCJI ŻYWIENIOWEJ RODZINY PRZEZ WYBRANĄ GRUPĘ MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH

12 (339-350) Anna Platta, Anna Suszek- Namroży Więcej
32.

ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

10 (351-360) Anna Pluta Więcej
33.

WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

10 (361-370) Marta Sajdakowska, Joanna Fabiańska Więcej
34.

ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY

10 (371-380) Katarzyna Sempruch- Krzemińska, Jacek Kall, Aleksandra Perchla- Włosik, Alicja Raciniewska Więcej
35.

WIEDZA FINANSOWA A ANALFABETYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

10 (381-390) Sławomir Smyczek Więcej
36.

SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE

12 (391-402) Joanna Stanisławska, Izabela Kurzawa Więcej
37.

POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM

10 (403-412) Anna Suszek- Namroży, Romuald Zabrocki Więcej
38.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDATKI NA ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

12 (413-424) Anna Turczak Więcej
39.

HETERONORMA CZY RÓŻNICOWANIE? OCZEKIWANIA MNIEJSZOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

10 (425-434) Agnieszka Wilczak Więcej
40.

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH

10 (435-444) Iwona Wilk Więcej
41.

ZACHOWANIA NABYWCZE W INTERNECIE E-KONSUMENTÓW W AUSTRII, NIEMCZECH I SZWAJCARII

14 (445-458) Robert Wolny Więcej
42.

IDENTYFIKACJA DETERMINANT ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU UOGÓLNIONEGO MODELU TOBITOWEGO

12 (459-470) Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka- Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Więcej
43.

WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

13 (471-483) Andrzej Wołoszyn, Joanna Stanisławska Więcej
44.

BOJKOTOWANIE PRODUKTÓW A DOCHODY KONSUMENTÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM

12 (483-494) Grzegorz Zasuwa Więcej